Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 15. janvāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Līgumu par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem un 2001.gada 6.jūnija Protokolu par grozījumiem Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumā". (Reģ. nr.570)
                        (Dok. nr.1780, 1780A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.571)
                        (Dok. nr.1783, 1783A)        (Balsojums: par-86, pret-5, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.572)
                        (Dok. nr.1785, 1785A)        (Balsojums: par-42, pret-0, atturas-51)
                         Deputāti Māris Kučinskis, Aigars Kalvītis, Vineta Muižniece, Gundars Bērziņš, Andris Ārgalis, Mareks Segliņš, Silva Golde, Ērika Zommere, Jānis Esta, Elita Šņepste
4.         4. Likumprojekts "Par kārtību, kādā izvirzāms Eiropas Komisijas komisārs no Latvijas Republikas". (Reģ. nr.574)
                        (Dok. nr.1794, 1794A)        (Balsojums: par-40, pret-38, atturas-15)
                         Deputāti Dzintars Ābiķis, Aigars Kalvītis, Juris Dalbiņš, Gundars Bērziņš, Anta Rugāte, Jānis Lagzdiņš, Jānis Esta, Māris Kučinskis, Andris Ārgalis, Vineta Muižniece
5.         5. Likumprojekts "Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret importu no Polijas". (Reģ. nr.575)
                        (Dok. nr.1798, 1798A)        (Balsojums: par-74, pret-1, atturas-16)
                         Deputāti Pēteris Kalniņš, Andris Bērziņš, Augusts Brigmanis, Arvīds Ulme, Andis Kāposts
6.         6. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpējo palīdzību katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos". (Reģ. nr.576)
                        (Dok. nr.1801, 1801A)        (Balsojums: par-95, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.577)
                        (Dok. nr.1803, 1803A)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-10)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā". (Reģ. nr.578)
                        (Dok. nr.1804, 1804A)        (Balsojums: par-95, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.579)
                        (Dok. nr.1807, 1807A)        (Balsojums: par-41, pret-38, atturas-16)
                         Deputāti Gundars Bērziņš, Anta Rugāte, Aleksandrs Kiršteins, Raimonds Pauls, Atis Slakteris
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.580)
                        (Dok. nr.1808, 1808A)        (Balsojums: par-95, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
11.         11. Likumprojekts "Pašvaldību likums". (Reģ. nr.581)
                        (Dok. nr.1829, 1829A)        (Balsojums: par-92, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti Augusts Brigmanis, Jānis Strazdiņš, Leopolds Ozoliņš, Oskars Kastēns, Arvīds Ulme
12.         12. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.582)
                        (Dok. nr.1830, 1830A)        (Balsojums: par-22, pret-71, atturas-0)
                         Deputāti Vladimirs Buzajevs, Juris Sokolovskis, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs, Andrejs Aleksejevs
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.583)
                        (Dok. nr.1831, 1831A)        (Balsojums: par-22, pret-67, atturas-0)
                         Deputāti Vladimirs Buzajevs, Juris Sokolovskis, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs, Andrejs Aleksejevs
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.584)
                        (Dok. nr.1832, 1832A)        (Balsojums: par-23, pret-66, atturas-2)
                         Deputāti Vladimirs Buzajevs, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs
15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.585)
                        (Dok. nr.1834, 1834A)        (Balsojums: par-41, pret-25, atturas-18)
                         Ministru kabinets
51.         Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" (Reģ. nr.587)
                        (Dok. nr.1841)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
56.         Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" (Reģ. nr.587)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1841)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-3)
                         Juridiskā komisija
16.         1. Lēmuma projekts "Par Gunāra Kūtra apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.262)
                        (Dok. nr.1806)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
17.         2. Lēmuma projekts "Par Dainas Glinkas apstiprināšanu par Limbažu rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.263)
                        (Dok. nr.1809)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
18.         3. Lēmuma projekts "Par Jāņa Šaušas apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.264)
                        (Dok. nr.1810)        (Balsojums: par-91, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
19.         4. Lēmuma projekts "Par Māra Vīganta apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.265)
                        (Dok. nr.1811)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
20.         5. Lēmuma projekts "Par Ēvalda Kokina atkārtotu iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.266)
                        (Dok. nr.1812)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
21.         6. Lēmuma projekts "Par Daces Mitas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.267)
                        (Dok. nr.1813)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
22.         7. Lēmuma projekts "Par Līvijas Slicas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.268)
                        (Dok. nr.1814)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
23.         8. Lēmuma projekts "Par Sandras Ginteres apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.269)
                        (Dok. nr.1815)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
24.         9. Lēmuma projekts "Par Unas Mihailovas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.270)
                        (Dok. nr.1816)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
25.         10. Lēmuma projekts "Par Alda Laviņa apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.271)
                        (Dok. nr.1817)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
26.         11. Lēmuma projekts "Par Kaspara Berķa apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.272)
                        (Dok. nr.1818)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
27.         12. Lēmuma projekts "Par Ilzes Amonas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.273)
                        (Dok. nr.1819)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         13. Lēmuma projekts "Par Māra Birzgaļa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.274)
                        (Dok. nr.1820)        (Balsojums: par-73, pret-11, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
29.         14. Lēmuma projekts "Par Māra Medņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.275)
                        (Dok. nr.1821)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
30.         15. Lēmuma projekts "Par Dagmāras Velikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.276)
                        (Dok. nr.1822)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
31.         16. Lēmuma projekts "Par Lolitas Andersones iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.277)
                        (Dok. nr.1823)        (Balsojums: par-83, pret-2, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
32.         17. Lēmuma projekts "Par Santas Kušķes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.278)
                        (Dok. nr.1824)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         18. Lēmuma projekts "Par Valdas Zommeres iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.279)
                        (Dok. nr.1825)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-3)
                         Juridiskā komisija
34.         19. Lēmuma projekts "Par Margaritas Osmanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.280)
                        (Dok. nr.1826)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
35.         20. Lēmuma projekts "Par Lindas Vīnkalnas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.281)
                        (Dok. nr.1827)        (Balsojums: par-91, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
36.         21. Lēmuma projekts "Par Žannas Zujevas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.282)
                        (Dok. nr.1828)        (Balsojums: par-84, pret-2, atturas-2)
             &n bsp;           Juridiskā komisija
52.         Lēmuma projekts "Par Jautrītes Briedes apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi" (Lēm. proj. reģ. nr.283)
                        (Dok. nr.1843)        (Balsojums: par-83, pret-3, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
53.         Lēmuma projekts "Par Guntas Višņakovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi" (Lēm. proj. reģ. nr.284)
                        (Dok. nr.1844)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
54.         Lēmuma projekts "Par Ilzes Skultānes apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi" (Lēm. proj. reģ. nr.285)
                        (Dok. nr.1845)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
37.         1. Likumprojekts "Grozījums Alkohola aprites likumā". (Reģ. nr.499)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1484, 1484C)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-10)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
38.         2. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā". (Reģ. nr.565)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1765, 1765B)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
39.         3. Likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā". (Reģ. nr.566)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1766, 1766B)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
40.         4. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā". (Reģ. nr.567)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr. 1767, 1767B)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
41.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.468)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1802)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-5)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
42.         6. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības likumā". (Reģ. nr.310)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1722)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
43.         7. Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā". (Reģ. nr.494)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1479, 1786)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
44.         8. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.545)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1668, 1787)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
58.         Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" (Reģ. nr.587)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1841)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
45.         9. Likumprojekts "Grozījumi Repatriācijas likumā". (Reģ. nr.547)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1670, 1789)        (Balsojums: par-72, pret-13, atturas-1)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
46.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Reģ. nr.516)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1531, 1791)        (Balsojums: par-52, pret-35, atturas-5)
                         Sociālo un darba lietu komisija
47.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm, muitas tarifu kvotām un papildu kontroles un informēšanas kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm"". (Reģ. nr.555)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1702, 1793)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
48.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Reģ. nr.557)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1704, 1795)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
49.         13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Reģ. nr.554)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1701, 1799)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-5)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
50.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.558)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1740, 1833)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Nacionālās drošības komisija
57.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.580)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1808, 1808A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
59.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.580)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1808, 1808A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
55.         Lēmuma projekts "Par deputāta Dzintara Jaundžeikara ievēlēšanu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.286)
                        (Dok. nr.1852)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Andrejs Naglis, Krišjānis Peters, Ēriks Jēkabsons, Ingrīda Labucka, Paulis Kļaviņš, Pēteris Simsons, Dzintars Jaundžeikars
Sēde beigusies 12:03!!!