LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2003. gada 17.decembrī

Nr.9/2 – 3 –

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"” (Reģ.nr. 468, dok.nr. 1406, 1566, 1700) izskatīšanu 3.lasījumā.

Informējam, ka 3.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"” 2.lasījumā nobalsotā redakcija.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja B. Brigmane

 

 

 

 

2.lasījumā nobalsotā likumprojekta redakcija

 

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

Izdarīt likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likumā lietotie termini

Šajā likumā lietotie transportlīdzekļu tipu nosaukumi atbilst standartā LVS 87 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" paredzētajai klasifikācijai un transportlīdzekļu uzskaites tehniskajiem datiem."

2. Svītrot pārejas noteikumu 3.punktu.