Likumprojekts

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 164.nr.) šādu grozījumu:

1. Papildināt likumu ar jaunu 6.2 pantu šādā redakcijā:

“6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:

1) medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

2) medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm, kas paredzētas invalīdu un slimnieku personīgajai lietošanai, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

3) veterināro medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

4) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

5) grāmatu piegādēm;

6) audio ierakstiem un to piegādēm;

7) masu informācijas līdzekļu piegādēm, izņemot:

a) erotiska un pornogrāfiska rakstura masu informācijas līdzekļus,

8) viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);

9) ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;

10) kanalizācijas pakalpojumiem;

11) sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem.”

2. papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.2 pants stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.”