Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 18.decembrī

Nr.

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret importu no Polijas”

 

Pielikumā :

1. Likumprojekts uz 1 lapas.

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

Par īpašiem aizsardzības pasākumiem

attiecībā pret importu no Polijas

 

1.pants. Šā likuma mērķis ir pasargāt cūkgaļas iekšējo tirgu pret pieaugošā subsidētā importa no Polijas nodarītajiem zaudējumiem, nosakot papildus muitas nodokli.

2.pants. Cūkgaļas ( KN kods 0203) importam no Polijas Republikas Latvijas Republikā piemēro papildus muitas nodokli 0,33 Ls/kg apjomā.

3.pants. Likums ir spēkā līdz 2004.gada 1.maijam.

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā.