Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz grozīt 2004. gada 15. janvāra Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā Juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” un izskatīt jautājumu par tā nodošanu komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 3 lapām.

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

 

 

 

 

Likumprojekts

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 180., 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 180.pantu šādā redakcijā:

"180.pants. Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā

(1) Par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā, izņemot šā likuma 175.panta trešajā un ceturtajā daļā, 177.panta trešajā daļā un 179.panta trešajā daļā paredzētos noziegumus, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.”

2. Izteikt 181.pantu šādā redakcijā:

“181.pants. Atkārtota zādzība, krāpšana, piesavināšanās

Šā likuma 175., 177., 179. un 180. pantā par atkārtotu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja to izdarījusi persona, kura jau agrāk izdarījusi kādu no šajos pantos vai šā likuma 176., 178., 224.pantā vai 228.panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

Likumprojekta

“Grozījumi Krimināllikumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Ar 2003. gada 18. decembrī pieņemtajiem grozījumiem Krimināllikumā tiek radīta situācija, ka personu, kura ir izdarījusi zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā (līdz minimālās mēnešalgas apjomam) var sodīt tikai par atkārtotu pārkāpumu. Lai novērstu situāciju, ka personu krimināli var sodīt tikai par atkārtotu pārkāpumu, nevis par to, ka tā ir izdarījusi zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos minimālās mēnešalgas apmērā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Krimināllikumā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Zādzība, krāpšana vai piesavināšanās nelielā apmērā būs kriminālpārkāpums, par kuru būs paredzēta kriminālatbildība, kas iespējams novērsīs attiecīgu pārkāpumu izdarīšanu.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Naudas sodi tiek ieskaitīti valsts budžetā.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Grozījumi citos likumos nav jāizdara.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju, Prokuratūru, Augstāko tiesu, Tieslietu ministriju un Valsts policijas Galveno Kriminālpolicijas pārvaldi.

 

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Kriminālprocesa kodeksa noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas

priekšsēdētāja S. Āboltiņa