Rīgā

Rīgā

2003.gada 17.decembrī

9/9-4.2- 274

Saeimas Prezidijam

 

Godātie Prezidija locekļi!

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” (reģ.nr. 516) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Ar cieņu

J.Stalidzāne

priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

 

Rīgā

2003.gada 17.decembrī

9/9-4.2- 275

Saeimas Prezidijam

 

Godātie Prezidija locekļi!

 

Sociālo un darba lietu komisija ierosina likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” (reģ.nr. 516) atzīt par steidzamu.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu

J.Stalidzāne

priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas,

reklāmas un lietošanas ierobežošanu"

Izdarīt likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) teritorijā, kurai noteiktā kārtībā ir piešķirts tirgus statuss."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Juridiskās personas, kas speciālo atļauju (licenci) vai izziņu komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem ir saņēmušas līdz 2003.gada 31.oktobrim, var turpināt tabakas izstrādājumu realizāciju teritorijā, kurai ir noteikts tirgus statuss, līdz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) vai izziņas derīguma termiņa beigām. Sākot ar 2003.gada 1.novembri, speciālās atļaujas (licences) vai izziņas komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem teritorijā, kurai ir noteikts tirgus statuss, netiek izsniegtas vai pārreģistrētas."