Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 16. decembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Notariāta likumā” (reģ.nr.494) un nolēma konceptuāli atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Notariāta likumā

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 84.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izteikt 165.pantu šādā redakcijā:

"165. Zvērinātu notāru atlīdzības taksi pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma nosaka Ministru kabinets, izvērtējot Latvijas Zvērinātu notāru padomes izteikto viedokli."

3. Izslēgt 207.pantu.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.