Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 02. jūnija
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums". (Reģ. nr.1226)
                        (Dok. nr.4263, 4263A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā". (Reģ. nr.1227)
                        (Dok. nr.4264, 4264A)        (Balsojums: par-36, pret-36, atturas-13)
                         Deputāti Indulis Emsis, Dzintars Jaundžeikars, Augusts Brigmanis, Pēteris Kalniņš, Staņislavs Šķesters
3.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Reģ. nr.1228)
                        (Dok. nr.4265, 4265A)        (Balsojums: par-41, pret-27, atturas-18)
                         Deputāti Indulis Emsis, Dzintars Jaundžeikars, Augusts Brigmanis, Pēteris Kalniņš, Staņislavs Šķesters
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.1229)
                        (Dok. nr.4270, 4270A)        (Balsojums: par-56, pret-10, atturas-14)
                         Deputāti Linda Mūrniece, Kārlis Šadurskis, Ēriks Zunda, Augusts Brigmanis, Māris Grīnblats
5.         5. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1230)
                        (Dok. nr.4271, 4271A)        (Balsojums: par-56, pret-10, atturas-10)
                         Deputāti Linda Mūrniece, Kārlis Šadurskis, Ēriks Zunda, Augusts Brigmanis, Māris Grīnblats
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1231)
                        (Dok. nr.4272, 4272A)        (Balsojums: par-56, pret-10, atturas-16)
                         Deputāti Linda Mūrniece, Kārlis Šadurskis, Ēriks Zunda, Augusts Brigmanis, Māris Grīnblats
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.1232)
                        (Dok. nr.4273, 4273A)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1233)
                        (Dok. nr.4274, 4274A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Kultūras institūciju likumā". (Reģ. nr.1234)
                        (Dok. nr.4275, 4275A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Dzīvokļa īpašumu likums". (Reģ. nr.1235)
                        (Dok. nr.4286, 4286A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1236)
                        (Dok. nr.4292, 4292A)        (Balsojums: par-25, pret-1, atturas-60)
                         Deputāti Anna Seile, Māris Grīnblats, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Jānis Straume
12.         12. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1237)
                        (Dok. nr.4293, 4293A)        (Balsojums: par-47, pret-21, atturas-18)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Dzintars Rasnačs, Juris Dobelis, Anna Seile, Imants Kalniņš
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.1238)
                        (Dok. nr.4294, 4294A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ. nr.1239)
                        (Dok. nr.4295, 4295A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-6)
                         Deputāti Žanete Vasaraudze, Valdis Ģīlis, Dzintars Ābiķis, Ēriks Zunda, Jānis Škapars, Jānis Porietis
43.         Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1242)
                        (Dok. nr.4311)        (Balsojums: par-67, pret-10, atturas-2)
                         Deputāti: Dzintars Jaundžeikars, Augusts Brigmanis, Jānis Šmits, Ingrīda Ūdre, Leopolds Ozoliņš
44.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1243)
                        (Dok. nr.4312)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-3)
                         Deputāti: Dzintars Jaundžeikars, Augusts Brigmanis, Jānis Šmits, Ingrīda Ūdre, Leopolds Ozoliņš


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
16.         1. Lēmuma projekts "Par Edītes Knēgeres iecelšanu par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju". (Lēm. proj. reģ. nr.745)
                        (Dok. nr.4283)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
17.         2. Lēmuma projekts "Par Guntas Sokolovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.746)
                        (Dok. nr.4284)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         3. Lēmuma projekts "Par Antras Zutes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.747)
                        (Dok. nr.4285)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
42.         Lēmuma projekts "Par Rolanda Krauzes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.752)
                        (Dok. nr.4304)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
30.         12. Likumprojekts "Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai". (Reģ. nr.1208)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4166, 4268)         (Balsojums: par-71, pret-5, atturas-6)
                         Ārlietu komisija
21.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arhīviem"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.219) (Reģ. nr.1166)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3992, 4249)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
22.         4. Likumprojekts "Par Maksima Jakovļeva atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.962)
                         (3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4261)        (Balsojums: par-72, pret-4, atturas-2)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
23.         5. Likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā". (Reģ. nr.1101)
                         (3. lasījums)       (2 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4266)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
24.         6. Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Reģ. nr.1111)
                         (3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4267)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
25.         7. Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.1100)
                         (3. lasījums)       (2 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4269)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
26.         8. Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ. nr.1099)
                         (3. lasījums)       (11 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4277)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         9. Likumprojekts "Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums". (Reģ. nr.931)
                         (3. lasījums)       (124 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4282)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         10. Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildu protokolā". (Reģ. nr.1108)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3715, 4250)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
29.         11. Likumprojekts "Par Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus". (Reģ. nr.1110)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3732, 4251)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
31.         13. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1180)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4053, 4254)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
32.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1181)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4054, 4255)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         15. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1184)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4090, 4256)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
34.         16. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.1196)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4133, 4257)        (Balsojums: par-70, pret-11, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
35.         17. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1198)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4135, 4258)        (Balsojums: par-67, pret-10, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
36.         18. Likumprojekts "Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.1197)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4134, 4259)        (Balsojums: par-69, pret-13, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
37.         19. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgumu par to, kā piemērot dažus 2000.gada 29.maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001.gada Protokola noteikumus". (Reģ. nr.1063)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3576, 4260)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
38.         20. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām". (Reģ. nr.1158)
                         (2. lasījums)       (4 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.3977, 4278)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         21. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām"". (Reģ. nr.1209)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4171, 4279)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
40.         22. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"". (Reģ. nr.1210)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4172, 4279)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
51.         Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījums Krimināllikumā" (reģ. nr.1230)". (Lēm. proj. reģ. nr.759)
                        (Dok. nr.4322)        (Balsojums: par-73, pret-3, atturas-1)
                         Deputāti: Juris Dalbiņš, Anta Rugāte, Linda Mūrniece, Kārlis Šadurskis, Jānis Porietis, Ēriks Zunda, Jānis Škapars, Inese Krastiņa, Indulis Emsis, Mareks Segliņš
52.         Lēmuma projekts "Par deputāta Aleksandra Kiršteina atsaukšanu no Saeimas Ārlietu komisijas" (Lēm. proj. reģ. nr.760)
                        (Dok. nr.4323)        (Balsojums: par-35, pret-26, atturas-22)
                         Deputāti: Atis Slakteris, Anta Rugāte, Jānis Lagzdiņš, Raimonds Pauls, Vaira Paegle, Mihails Pietkevičs, Vineta Muižniece, Dzintars Ābiķis, Uldis Briedis, Jānis Porietis
45.         Lēmuma projekts "Par deputāta Jāņa Lagzdiņa atsaukšanu no Saeimas Ārlietu komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.753)
                        (Dok. nr.4316)        (Balsojums: par-57, pret-24, atturas-2)
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Mihails Pietkevičs, Anta Rugāte, Atis Slakteris, Raimonds Pauls, Ēriks Zunda, Jānis Esta, Žanete Vasaraudze, Uldis Briedis, Jānis Porietis
46.         Lēmuma projekts "Par deputāta Jāņa Lagzdiņa ievēlēšanu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.754)
                        (Dok. nr.4317)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-0)
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Mihails Pietkevičs, Anta Rugāte, Atis Slakteris, Raimonds Pauls, Ēriks Zunda, Jānis Esta, Žanete Vasaraudze, Vilnis-Edvīns Bresis, Jānis Porietis
47.         Lēmuma projekts "Par deputātes Antas Rugātes atsaukšanu no Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.755)
                        (Dok. nr.4318)        (Balsojums: par-73, pret-5, atturas-2)
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Anta Rugāte, Raimonds Pauls, Jānis Esta, Mihails Pietkevičs, Atis Slakteris, Ēriks Zunda, Žanete Vasaraudze, Uldis Briedis, Jānis Porietis
48.         Lēmuma projekts "Par deputātes Antas Rugātes ievēlēšanu Saeimas Ārlietu komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.756)
                        (Dok. nr.4319)        (Balsojums: par-70, pret-2, atturas-0)
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Anta Rugāte, Mihails Pietkevičs, Jānis Esta, Raimonds Pauls, Atis Slakteris, Ēriks Zunda, Žanete Vasaraudze, Uldis Briedis, Jānis Porietis
49.         Lēmuma projekts "Par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Ārlietu komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.757)
                        (Dok. nr.4320)        (Balsojums: par-69, pret-11, atturas-2)
                         Deputāti: Māra Ceriņa, Anita Kalniņa, Ausma Ziedone-Kantāne, Ingrīda Circene, Silva Bendrāte, Artis Kampars, Inese Krastiņa, Madars Lasmanis, Guntis Bērziņš, Kārlis Šadurskis
50.         Lēmuma projekts "Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.758)
                        (Dok. nr.4321)        (Balsojums: par-65, pret-3, atturas-0)
                         Deputāti: Māra Ceriņa, Anita Kalniņa, Ausma Ziedone-Kantāne, Ingrīda Circene, Silva Bendrāte, Artis Kampars, Inese Krastiņa, Madars Lasmanis, Guntis Bērziņš, Kārlis Šadurskis

Sēde beigusies 12:34!!!