2004

2005.gada _______________

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījums Krimināllikumā”.

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījums Krimināllikumā” uz 1 lapas.

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

  1. _________________________                      _________________________

 

  1. _________________________                      _________________________

 

  1. _________________________                      _________________________

 

  1. _________________________                      _________________________

 

  1. _________________________                      _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Likumprojekts

 

 

Grozījums Krimināllikumā

 

 

            1. Papildināt 56.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

5) Ja Saeima nedod piekrišanu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Saeimas locekli, tā kriminālatbildības noilgums tiek pārtraukts uz Saeimas locekļa pilnvaru laiku.

 

            2. Noteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktorbrī