2004

2005.gada ______________

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” uz 1 lapas.

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

  1. _________________________         

 

  1. _________________________         

 

  1. _________________________         

 

  1. _________________________         

 

  1. _________________________         

 

 

 

 

 

 

 


 

Likumprojekts

 

 

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē

 

 

1. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 30.pantu šādā redakcijā:

 

 

30. Pret Saeimas locekli nevar uzsākt kriminālvajāšanu bez Saeimas piekrišanas.

 

 

2. Noteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”

anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts  paredz no deputātu neaizskaramības institūta izslēgt deputātu aizsardzību no administratīvās sodīšanas (saukšanas pie administratīvās atbildības).

Ja vēsturiski analizējot spēkā esošo normu ir redzams, ka tās mērķis ir bijis nodrošināt Saeimas deputātu, un līdz ar to arī parlamenta netraucētu darbu, tad pašreizējā tiesiskajā situācijā ir jāatzīst, ka šādi grozījumi nevis netraucē parlamenta darbu, bet gan pretēji tās mērķim apgrūtina to ar lēmumprojektiem, kuri neatbilst pastāvošajai izpratnei par tiesisku valsti un sabiedrības locekļu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Tiks veicināta tiesiskuma izpratne Latvijas sabiedrībā. Pašlaik pastāvošā likumdošana rada priekšstatu par Saeimas deputātiem kā par personām, kuras ir tiesīgas izmantot iespēju izvairīties no soda par administratīvajiem pārkāpumiem. Tas veicina sabiedrības priekšstatu, ka no likumdošanā noteiktā soda ir iespējams izvairīties, kas vērtējama kā negatīva iezīme no sabiedrības attīstības viedokļa.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Pieņemot likumu būtu nepieciešams veikt grozījumus Saeimas kārtības rullī.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Sagatavojot likumprojektu notika konsultācijas ar konstitucionālo tiesību ekspertiem, no kuriem tika saņemts viennozīmīgs atbalsts šāda veida grozījumiem.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta pastāvošo institūciju kompetences ietvaros.

Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.