Rīgā, 2003

Rīgā, 2005.gada 25.maijā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi deputātu J.Dalbiņa, J.Lagzdiņa, Dz.Ābiķa, J.Estas un J.Porieša iesniegto likumprojektu “Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā” (reģ. Nr.1197), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                                  E.Jaunups

 

 


Likumprojekts

 

Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā

 

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1998, 9., 13.nr.; 2002, 12., 13.nr.; 2003, 19.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 36.nr.) šādu grozījumu:

 

 Papildināt likuma 5. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

 

“8) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās.”