Rīgā, 2004

Rīgā, 2005.gada 31.maijā

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 2.jūnija sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projekta “Par R.Krauzes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata” izskatīšanu darba kārtības II sadaļā pēc 18.darba kārtības jautājuma.

 

 Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par R.Krauzes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata

 

 

Ar šā gada 22.maiju abrīvot Rolandu Krauzi no Augstākās tiesas tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu.