2003

 

2005. gada 25. maijā    nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Juridiskā komisija savā š.g. 24. maija sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.1184) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

         

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja

biedrs                                                                                   E.Jaunups       

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Izteikt 167.pantu šādā redakcijā:

 

"167.pants. Akustiskā trokšņa normatīvu vai vides trokšņa robež­lielumu pārkāpšana

 

Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, –

fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

fiziskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem."