Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 19. maijā

Nr.9/1 – 549

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) „Par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības

konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildu protokolā”

/ reģ.nr. 1108; dok.nr. 3715/;

 

 

2) „Par Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus” / reģ.nr. 1110; dok.nr. 3732/.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

 

 


 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus

 

 

1. pants. 1994.gada 21.jūnijā Luksemburgā parakstītā Konvencija, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus (turpmāk - Konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 32.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _______________________.