Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2005. gada 25. maijā

Nr. 9/1- 550

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai ”( reģ.nr.1208; dok.nr. 4166).

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija

 

Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

 

Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai

 

 

1.pants. 2004.gada 29.oktobrī Romā parakstītais Līgums par Konstitūciju Eiropai un tā Nobeiguma akts ar deklarācijām (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā IV-447.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada _________________.