2003

 

2005. gada 25. maijā    nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Juridiskā komisija savā š.g. 24. maija sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.1181) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

         

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja

biedrs                                                                                   E.Jaunups       

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 190.15 pantu šādā redakcijā:

 

"190.15 pants. Izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas

Par skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ie­ved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu dekla­rēšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

 

2. Papildināt 215.panta pirmo daļu aiz skaitļa "190.7" ar skaitli "190.15".

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.