Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 25.maijā          nr.9/3-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi deputātu: J.Dalbiņa, J.Lagzdiņa,  Dz. Ābiķa, J.Estas un J.Porieša iesniegto likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr.1198), nolēma konceptuāli atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                           E.Jaunups

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likuma 36. panta otro daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

 

“6) Aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās.”

 

2. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

 

“44.1 pants. Aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās

 

(1) Aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās ir aizliegums pieteikt vainīgo par kandidātu Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās un ievēlēt Saeimā, Eiropas Parlamentā, pilsētas domē, novada domē un pagasta padomē.

 

(2) Aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās ir papildsods, kuru piespriež tiesa uz laiku no diviem līdz četriem gadiem, personai, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma pret valsti (šā likuma 80. – 95. pants) izdarīšanā.

 

(3) Ja persona notiesāta ar brīvības atņemšanu vai arestu un ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, tad šajā pantā minētais aizliegums attiecas tiklab uz laiku, kad persona izcieš brīvības atņemšanu vai arestu, kā arī uz spriedumā noteikto papildsoda izciešanas laiku, skaitot no brīža, kad tā beidz izciest pamatsodu. Nosakot šo papildsodu kopā ar citiem pamatsoda veidiem, papildsoda izciešanas laiku skaita no brīža, kad šī persona sāk izciest pamatsodu.