Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 26.maijā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par E.Knēgeres iecelšanu par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju”;

“Par G.Sokolovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Zutes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par A.Zutes iecelšanu par Rīgas pilsētas

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

 Iecelt Antru Zuti par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.