LR Saeimas prezidijam

 

2005. gada 25. maijs

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu Saeimas deputāti iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli””.

Deputāti lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu.

 

 

Pielikumā:

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” un tā anotācija uz 7 lapām.

 

Saeimas deputāti:

 

 

 

1.______________________________                2.____________________________

 

 

3.______________________________                4.____________________________

 

 

5.______________________________                6.____________________________


Likumprojekts

 

„Grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

 

Izdarīt likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2001, 15., 24.nr.; 2003, 2., 15., 20., 23. nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt likuma 2. panta pirmo daļu jaunā redakcijā:

„2.pants. Par speciālo atļauju (licenci) azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai iekasējama valsts nodeva šādā apmērā:

1) spēļu automātu, bingo, ruletes, kāršu un kauliņu spēles organizēšanai un uzturēšanai:

a) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu — Ls 300 000,

b) par speciālās atļaujas (licences) pagarināšanu — Ls 25 000,

c) par speciālās atļaujas (licences) ikgadējo pārreģistrāciju — Ls 25 000 par katru kārtējo gadu,

d) par kazino atvēršanas atļauju (licenci) — Ls 20 000 par katru kārtējo gadu,

e) par spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanas atļauju (licenci) — Ls 3000 par katru kārtējo gadu.”

 

2. Izteikt likuma 3. pantu jaunā redakcijā:

„3.pants. Ar azartspēļu nodokli apliekamais objekts ir azartspēļu organizētājs - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), azartspēļu norises vieta un spēļu iekārtas. No katras iekārtotās vai uzstādītās azartspēļu tiešās norises vietas iekasējams nodoklis pēc šādām likmēm par katru kārtējo kalendāro gadu:

1) rulete (cilindriskā spēle) — par katru ruletes rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu —

 Ls 9600;

2) kāršu un kauliņu spēles — par katru galdu —

 Ls 9600;

3) bingo (līdz 100 vietām)—

 Ls 12 000;

4) bingo (līdz 200 vietām)—

 Ls 18 000;

5) bingo (līdz 300 vietām) —

 Ls 24 000;

6) bingo (virs 300 vietām) —

 Ls 36 000;

7) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti kazino un spēļu zālēs, — par katra automāta katru spēles vietu —

 Ls 1680;

8) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, — par katra automāta katru spēles vietu —

 Ls 2280.

Veiksmes spēlei pa tālruni azartspēļu nodoklis ir 10 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Azartspēļu nodoklis par totalizatoru un derībām ir Ls 30 000 par katru kārtējo gadu un 10 procenti no totalizatora vai derību organizēšanas ieņēmumiem.

Ja azartspēles organizē, izmantojot telekomunikācijas, azartspēļu nodoklis neatkarīgi no spēles veida ir 10 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.”

 

3. Papildināt likumu ar jaunu pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

„Šā likuma 3. panta pirmās daļas 7. un 8. punktā noteiktās nodokļa likmes videospēlēm un mehāniskajiem automātiem stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.  Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 3. panta pirmās daļas 7. un 8. punktā noteiktās nodokļa likmes, videospēlēm un mehāniskajiem automātiem piemēro šādu nodokļa likmi:

1)  līdz 2005. gada 31. decembrim:

a) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti kazino un spēļu zālēs, — par katra automāta katru spēles vietu —  Ls 1200;

b) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, — par katra automāta katru spēles vietu — Ls 1560;

2)  no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim:

a) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti kazino un spēļu zālēs, — par katra automāta katru spēles vietu — Ls 1440;

b) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, — par katra automāta katru spēles vietu —  Ls 1920.”

 

Likums stājas spēkā ar 2005. gada 1. jūliju.

 

 

 


Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 Atbilstoši likumam “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” tiek noteiktas nodokļu likmes, kuras maksā uzņēmumi, kas saņēmuši speciālu atļauju (licence) izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Laika posmā no 1999. gada nozares uzņēmumu kopējais apgrozījums ir ievērojami  pieaudzis un palielinājies par 243 % un 2004. gadā sasniedza 73 milj.latu. Speciālās nodevas un nodokļa maksājumi budžetā sasniedz 11,9 milj.latu, kas sastāda 18,19% no izložu un azartspēļu apgrozījuma. Tieši zemais nodokļu slogs ir viens no galvenajiem faktoriem, kas veicinājis azartspēļu straujo izplatību valstī. Šobrīd nodokļu likmes videospēlēm un mehāniskiem automātiem ir vairākas reizes zemākas nekā pārējās Baltijas valstīs. Jāņem vērā arī tas, ka valsts nodokļu politika pret nozari jāveido ievērojot sociālos riskus un to, ka sabiedrībai radīto negatīvo seku finansēšana jāsedz no nozares samaksātajiem nodokļiem. Tādēļ, lai ierobežotu azartspēļu izplatību un palielinātu ieņēmumus valsts un pašvaldību budžetos, nepieciešams paaugstināt nodokļu un nodevu likmes. Nodokļu likmju palielināšana veidos no sabiedrības viedokļa taisnīgāku nodokļu politiku attiecībā pret izlozēm un azartspēlēm.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts izstrādāts, lai precizētu un pakāpeniski palielinātu nodokļu un nodevu likmes izlozēm un azartspēlēm laika posmā no 2005. gada 1. jūlijam līdz 2007. gada 1. janvārim. Tādējādi tiks ierobežota azartspēļu izplatība un palielināti ieņēmumi valsts un pašvaldību budžetos.  Likumprojektā iestrādātas normas, kas paredz dubultot valsts nodevu par spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanas atļauju (licence) no Ls 1500 uz Ls 3000 sākot ar 2005. gada 1. jūliju. Vielaicīgi likumprojekts paredz pakāpeniski līdz 2007. gada 1. janvārim dubultot nodokļu likmes videospēlēm un mehāniskiem automātiem, palielinot likmi spēļu zālēs un kazino esošjiem automātiem no Ls 840 līdz Ls 1680, un no Ls 1140 līdz  Ls 2280 ārpus spēļu zālēm un kazino esošajiem automātiem. Likumprojekts izlīdzina nodokļu likmes kazino spēļu galdiem, kā arī precizē nodokļa likmi gadījumos, ja azartspēles organizē izmantojot telekomunikācijas. Plānotais ieņēmumu pieaugums no nodokļu likmju palielināšanas valsts un pašvaldību budžetos ir vidēji 1,5 miljoni latu gadā.

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi   

Likumprojektam nav būtiska ietekme uz makroekonomisko vidi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

   

 Likumprojekts ierobežos azartspēļu izplatību valstī un sabalansēs nodokļu politiku ar sabiedrības interesēm.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts palielinās ieņēmumus valsts un pašvaldību budžetos un radīs iespēju finansēt azartspēļu izraisīto negatīvo seku novēršanu no šīs nozares samaksātiem nodokļiem.

4. Ietekme uz vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

  1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos*

 

 750

 

 

 

 1500

 

 

 

 1500

 

 

 

 1500

 

 

 

 

 1000 - 1200

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

-

 -

 -

 -

 -

3. Finansiālā ietekme

 

 750

1500

1500

1500

1000 - 1200

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 -

 -

 -

 -

 -

5. Cita informācija

* - Aprēķini veikti pamatojoties uz tirgus situācijas analīzi un pieņēmumu, ka azartspēļu iekārtu skaits pēc nodokļu likmju paaugstināšanas samazināsies par 30%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

Cita informācija 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

  • Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

   

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

  

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

  

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunu valsts institūciju veidošana vai esošo paplašināšana nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobež 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija