2012.gads

Diskusija "Par attieksmi pret Otrā pasaules kara karavīriem"
Saeima, 2012.gada 7.decembris 

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"
Saeima, 2012.gada 3.decembris

Konference "Parlamentārisms Latvijā: vēstures mācības un nākotnes perspektīvas"
Saeima, 2012.gada 7.novembris

Konference "Tiesību uz dzīvību tvērums mūsdienu sabiedrībā"
Saeima, 2012.gada 16.oktobris

Konference "Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējas uzaugt ģimeniskā vidē"
Saeima, 2012.gada 9.oktobris

Saeimas atvērto durvju dienas "Informācijas apmaiņas tirdziņā" nevalstiskās organizācijas informē par līdzdalības iespējām parlamenta darbā
Saeima, 2012.gada 28.septembris

Diskusija par Latvijas prezidentūras prioritātēm "Reģionālā attīstība"
Saeima, 2012.gada 15.jūnijs

Konference "Taisnīga tiesa ir savlaicīga tiesa: kā novērst tiesu sēžu atlikšanu"
Saeima, 2012.gada 25.maijs

Izdevuma "Latvijas intereses Eiropas Savienībā" prezentācija
Saeima, 2012.gada 9.maijs

Konference "Otrā pasaules kara beigas un Latvijas nacionālā pretošanās kustība" 
Saeima, 2012.gada 7.maijs

Konference "Par ģimenes vērtību aizsardzību un atbalstu"
Saeima, 2012.gada 17.aprīlis

Konference "Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā: esošā situācija un nākotnes izaicinājumi"
Saeima, 2012.gada 13.aprīlis

Konference: "Kā salaulāt fiskālo disciplīnu ar izaugsmi?"
Saeima, 2012.gada 26.marts

Tikšanās ar vēsturniekiem "Līdzīga Latvijas vēstures izpratne – kopīgai nākotnei"
Saeima, 2012.gada 15.marts

Konference "Latvijas pilsonība 21.gadsimtā"
Latvijas Universitāte, 2012.gada 2.marts

Konference "Demogrāfija un reproduktīvā veselība. Risinājumi un nākotnes izaicinājumi" 
Saeima, 2012.gada 3.februāris 

Ceturtdien, 22.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 22.februāra ārkārtas sēde
10:30  Saeimas 2024.gada 22.februāra kārtējā sēde
12:00  Saeimas Prezidija sēde
17:00  2024.gada 22.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem