Saeimas arhīvs

Saeimas arhīvā glabājas pastāvīgi un ilgstoši glabājami papīra, elektroniskie, skaņas un videodokumenti:

5. Saeimas dokumenti (06.07.1993. – 06.11.1995.)

6. Saeimas dokumenti (07.11.1995. – 02.11.1998.)

7. Saeimas dokumenti (03.11.1998. – 04.11.2002.)

8. Saeimas dokumenti (05.11.2002. – 06.11.2006.)

9. Saeimas dokumenti (07.11.2006. – 02.11.2010.)

10. Saeimas dokumenti (02.11.2010. – 16.10.2011.)

11. Saeimas dokumenti (17.10.2011. – 03.11.2014.)

12. Saeimas dokumenti (04.11.2014. – 05.11.2018.)

1., 2., 3., 4. Saeimas dokumenti un Augstākās padomes dokumenti, daļa 7.Saeimas dokumentu, kā arī daļa skaņas un videodokumentu glabājas Latvijas Nacionālajā arhīvā: https://eresursi.arhivi.gov.lv/.

Saeimas mājaslapā iepriekšējo sasaukumu arhīvā elektroniski ir pieejami ar likumdošanu saistītie dokumenti: https://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/ieprieksejo-sasaukumu-arhivs.
Saeimas mājaslapā pieejamie dokumenti

Dokumentārie materiāli pieejami un izmantojami atbilstoši normatīvajos aktos, tostarp Arhīvu likumā un Saeimas Prezidija 2022. gada 6. jūnija lēmuma “Par Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu”, noteiktajam.

Ar Saeimas arhīvā esošajiem dokumentāriem materiāliem var iepazīties, iesniedzot Saeimai adresētu rakstveida pieprasījumu elektroniski vai pa pastu.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, aicinām ikvienu būt atbildīgam un ievērot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus.

Sejas masku lietošana, uzturoties Saeimas arhīvā, ir rekomendējoša, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

Nav atļauts Saeimas arhīvu apmeklēt gadījumā, ja ir noteikta izolācija vai ir elpceļu infekcijas pazīmes, piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus.

Svētdien, 14.augustā