Saeimas arhīvs

Saeimas arhīvā glabājas pastāvīgi un ilgstoši glabājami papīra, elektroniskie, skaņas un videodokumenti:

5. Saeimas dokumenti (06.07.1993. – 06.11.1995.)

6. Saeimas dokumenti (07.11.1995. – 02.11.1998.)

7. Saeimas dokumenti (03.11.1998. – 04.11.2002.)

8. Saeimas dokumenti (05.11.2002. – 06.11.2006.)

9. Saeimas dokumenti (07.11.2006. – 02.11.2010.)

10. Saeimas dokumenti (02.11.2010. – 16.10.2011.)

11. Saeimas dokumenti (17.10.2011. – 03.11.2014.)

12. Saeimas dokumenti (04.11.2014. – 05.11.2018.)

13. Saeimas dokumenti (06.11.2018. – 31.10.2022.)

1., 2., 3., 4. Saeimas dokumenti un Augstākās padomes dokumenti, daļa 7. Saeimas dokumentu, kā arī daļa skaņas un videodokumentu glabājas Latvijas Nacionālajā arhīvā: https://eresursi.arhivi.gov.lv/.

Saeimas mājaslapā iepriekšējo sasaukumu arhīvā elektroniski ir pieejami ar likumdošanu saistītie dokumenti: https://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/ieprieksejo-sasaukumu-arhivs.
Saeimas mājaslapā pieejamie dokumenti

Dokumenti pieejami un izmantojami atbilstoši normatīvajos aktos, tostarp Arhīvu likumā un Saeimas Prezidija 2023. gada 14. jūlija lēmumā “Par Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas un ierobežotas pieejamības informāciju saturošu dokumentu saraksta apstiprināšanu”, noteiktajam.

Ar Saeimas arhīvā esošajiem dokumentiem var iepazīties, iesniedzot Saeimai adresētu rakstveida pieprasījumu elektroniski vai pa pastu. Pieprasījums aizpildāms brīvā formā vai izmantojot pieprasījuma veidlapu:
“Saeimas arhīva dokumentu izmantošanas pieprasījums”
“Pieprasījums arhīva izziņas saņemšanai”.

Klātienes apmeklējuma laikā persona ievēro Saeimas Prezidija 2022. gada 10. augustā apstiprināto “Dokumentu izmantošanas kārtību Saeimas Administrācijas Dokumentu pārvaldības nodaļas Arhīva telpās”, kā arī Saeimas Prezidija 2019. gada 4. jūlijā apstiprinātos “Noteikumus par Saeimas ēku apmeklēšanas kārtību un uzturēšanos tajās”.

Pirmdien, 26.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde