Darba piedāvājums

Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods 90000028300, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – Saeimas Administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas informācijas sistēmas analītiķis/-e (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:

-      Otrā līmeņa augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā, regulāra zināšanu papildināšana amata kompetences jomā;

-      Iepriekšēja pieredze lietojumprogrammu izstrādē;

-      Zināšanas programmēšanas, informācijas tehnoloģiju un projektu vadības jomās;

-      Zināšanas par Saeimas struktūru un darba organizāciju;

-      Plānošanas un komunikācijas prasmes, spēja nodrošināt sekmīgu sadarbību ar citām Saeimas struktūrvienībām, lietojot izstrādātās lietojumprogrammas;

-      Spēja pieņemt lēmumus amata kompetences ietvaros un uzņemties atbildību;

-      Valsts valodas vidējā (B2) līmeņa zināšanas.

 

Galvenie pienākumi:

-      Veikt Saeimas informācijas sistēmas (turpmāk – IS) izstrādāto lietojumprogrammu darbības un veiktspējas, kā arī lietotāju vajadzību analīzi, atbilstoši analīzes rezultātam sagatavot prasību specifikāciju jaunām lietojumprogrammām vai esošo lietojumprogrammu funkcionalitātes papildināšanai;

-      Amata kompetences ietvaros analizēt Saeimas darba procesus un procedūras ar mērķi tos pilnveidot, izmantojot jaunus informācijas tehnoloģijas (turpmāk – IT) risinājumus, tajā skaitā iesniegt priekšlikumus un to pamatojumus par jaunu IT risinājumu izmantošanas iespējām esošo darba procesu ietvarā pilnvērtīgākai IT risinājumu izmantošanai;

-      Piedalīties Saeimas IS attīstības stratēģijas izstrādē;

-      Konsultēt Saeimas vadību par IS izstrādi, lietošanu un uzturēšanu;

-      Koordinēt informācijas apmaiņu starp Saeimas struktūrvienībām, lietotājiem un ārējiem IT projektu izstrādātājiem;

-      Kontrolēt Saeimas IS HCL Notes datubāzu informācijas savlaicīgu un precīzu publicēšanu Saeimas mājaslapā un iekštīklā;

-      Apmācīt un konsultēt lietotājus darbam ar Saeimas IS datubāzēm HCL Notes vidē;

-      Organizēt jauninājumu instalēšanu HCL Notes vidē veidotajām lietojumprogrammām, vienlaikus nodrošinot stabilu Saeimas IS darbību;

-      Konsultēt tehniskajos jautājumos dokumentu apmaiņas procesā ar Valsts prezidenta kanceleju un Latvijas Vēstnesi;

-      Izstrādāt un aktualizēt lietotājiem instrukcijas darbam ar Saeimas IS datubāzēm HCL Notes vidē.

 

Piedāvājam:

-        dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;

-        iespēju sniegt ieguldījumu parlamenta informācijas un komunikācijas sistēmas attīstīšanā un pilnveidošanā, ievērojot labo starptautisko praksi;

-        stabilu atalgojumu (amatam noteikta 14.mēnešalgu grupa, mēnešalgas diapazons (bruto) no 1694 līdz 2471 euro);

-        normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

-        motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām, kā arī vēlama informācija par adresātu (-iem) esošajā un/vai iepriekšējās darba vietās, kas var sniegt informāciju par amata kandidāta atbilstību amata prasībām;

-        Curriculum Vitae (Europass formā), nenorādot personas sensitīvos datus;

-        izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus – Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam;

-        valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis – B līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā);

-        amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība).

Minētos dokumentus līdz 2021. gada 5. jūlijam (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu uz adresi: Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla nodaļai, – papīra formātā aploksnē, uz kuras norāda: “Konkursam: Saeimas Administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas informācijas sistēmas analītiķis”, vai iesniegt elektroniski (kas ietvert ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: saeima@saeima.lv. Tālrunis uzziņām: 67087272.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts – datuaizsardziba@saeima.lv. Informācija par personu datu apstrādi Saeimā https://saeima.lv/datu-apstrade/.

 

 

 


Trešdien, 16.jūnijā
08:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
08:30  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
08:30  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Nacionālās drošības komisijas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 10. jūnija otrās attālinātās ārkārtas sēdes turpinājums
11:30  Ārlietu komisijas sēde
11:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
11:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
11:30  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
11:30  Pieprasījumu komisijas sēde
12:15  Saeimas Prezidija sēde
12:35  Saeimas 2021. gada 16. jūnija pirmā attālinātā ārkārtas sēde
12:55  Saeimas 2021. gada 16. jūnija otrā attālinātā ārkārtas sēde
16:25  Saeimas Prezidija sēde
17:50  Saeimas 2021. gada 16. jūnija trešās attālinātā ārkārtas sēde