Informācija mediju darbam Saeimā

Par mediju iespējām sekot Saeimas darbam

Ņemot vērā aktuālo situāciju ar Covid-19 izplatību un valstī noteiktos ierobežojumus, aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus sekot Saeimas darbam attālināti.

Saeimu klātienē var apmeklēt Saeimā akreditēti plašsaziņas līdzekļu pārstāvji ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, lai atspoguļotu Saeimas Prezidija apstiprinātus klātienē notiekošus pasākumus un vizītes, kā arī veiktu intervijas.

Klātienes apmeklējums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem iepriekš jāpiesaka Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā. To iespējams izdarīt, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot uz tālruni 67087281.

Uzturoties Saeimas telpās, obligāti jāievēro aktuālie epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi, tostarp jālieto sejas maskas. Lūdzam ņemt vērā, ka Saeimu nav ļauts apmeklēt personām ar akūtām elpceļu slimības pazīmēm, kā arī personām, kurām ir noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.

Saeimas sēdes, kas notiek attālināti platformā e-Saeima, ir atklātas un ikvienam ir iespēja tām sekot līdzi parlamenta mājaslapā, kā arī Facebook kontā. Tāpat mediju pārstāvji aicināti attālināti sekot līdzi komisiju atklāto sēžu norisei, kā arī iepazīties ar sēžu audioierakstiem, kas tiek pievienoti pie komisiju sēžu darba kārtības notikumu kalendārā Saeimas mājaslapā.

Mediju pārstāvjiem, kuriem Saeimas sēdes norises atspoguļošanai nepieciešams vizuālais materiāls (piefilmējumi), tos nodrošinās Saeimas Preses dienests.


 

Mediju pārstāvju akreditācija darbam Saeimā

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji darbam Saeimā var saņemt:

  • vienas dienas akreditāciju;
  • termiņa akreditāciju (piešķir uz laika periodu līdz trim mēnešiem);
  • pastāvīgo akreditāciju (piešķir uz kalendāro gadu);
  • speciālo akreditāciju (piešķir uz konkrētiem pasākumiem, kuru atspoguļošanai mediju pārstāvji aicināti atsevišķi pieteikties).

Saeimā akreditētos mediju pārstāvjus lūdzam iepazīties un ikdienas darbā ievērot noteikumus par Saeimas ēku apmeklēšanas kārtību un uzturēšanos tajās, kā arī noteikumus par plašsaziņas līdzekļu pārstāvju darbu Saeimas Sēžu zālē.

Kā pieteikties akreditācijai?


Informācija par aktualitātēm Saeimā

Ja vēlaties saņemt Saeimas Preses dienesta sagatavotās preses relīzes, lūdzam pieteikties, rakstot uz prese@saeima.lv.

 

Saeimas sēžu translācija

Saeimas sēžu norisei iespējams sekot tiešraidē Saeimas mājaslapā. Tur atrodams arī Saeimas sēžu audio un videoierakstu arhīvs, kā arī sēžu stenogrammas.

Saeimas sēdes tiešraidē iespējams klausīties arī radio Naba frekvencē Rīgā, savukārt ārpus Rīgas - Latvijas Radio 3 kanālā. Tāpat sēdēm tiešraidē iespējams sekot Saeimas Facebook kontā.

 

Mediju pārstāvju darbs Saeimas Sēžu zālē

Saeimā akreditētie plašsaziņas līdzekļu pārstāvji Saeimas sēžu laikā drīkst uzturēties Saeimas Sēžu zāles viesu sektorā.

Fotogrāfi un video operatori drīkst filmēt un fotografēt arī deputātu sektorā zāles aizmugurējā ejā gar logiem.  Ja tas netraucē personām, kas atrodas Saeimas Sēžu zāles viesu sektorā, atļauta arī īslaicīga (līdz 5 minūtēm) fotografēšana un filmēšana no zāles viesu sektora.

Intervēšana un filmēšana reportieru vizuālajiem pieteikumiem Saeimas sēdes laikā veicama ārpus Saeimas Sēžu zāles.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji Saeimas Sēžu zālē nedrīkst atrasties virsdrēbēs.
Saeimas Sēžu zālē jāievēro klusums un nedrīkst traucēt deputātu darbu, kā arī sarunāties pa mobilo tālruni.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem jāievēro Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja un Saeimas apsardzes darbinieku norādījumi. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja un Saeimas apsardzes darbinieki ir tiesīgi izteikt aizrādījumu vai, izvērtējot pārkāpumu, izraidīt plašsaziņas līdzekļa pārstāvi no Saeimas Sēžu zāles.

Saeimas teritorijā lūdzam neatstāt personīgās mantas un darba inventāru (somas u.c.) bez uzraudzības. Bez uzraudzības atstātās mantas bez brīdinājuma tiks nodotas drošības dienestam. 

 

Preses telpa (101.telpa Jēkaba ielā 16)

Preses telpā žurnālistiem pieejami divi datori ar interneta pieslēgumu. Tie nodrošina piekļuvi arī Saeimas iekštīklam.

 

Interneta pieejamība

Parlamentā nodrošināta piekļuve internetam. Lai piekļūtu bezvadu internetam, savā ierīcē jāizvēlas WiFi interneta tīkls “Saeima”. Tīkla piekļuves parole pieejama informatīvajos materiālos, kas izvietoti Saeimas telpās. Bezvadu tīkls paredzēts individuālai lietošanai – piekļuvei e-pastam, tīmekļa pārlūkošanai, tūlītējai ziņojumapmaiņai. To nav atļauts izmantot liela apjoma datu pārsūtīšanai, kā arī televīzijas un radio tiešraižu nodrošināšanai.

Bezvadu tīklu aizliegts izmantot pretlikumīgām darbībām. Saeimas Administrācija patur tiesības bez brīdinājuma atslēgt iekārtas, kuru darbības liecina par noteikumu neievērošanu, vai arī tiek konstatētas kaitnieciskas aktivitātes. Saeimas Administrācija neatbild par zaudējumiem, kas lietotājam radušies, lietojot bezvadu tīklu.

Ja mediju pārstāvjiem nepieciešams pārsūtīt liela apjoma datnes (piemēram, video un foto datnes), šim nolūkam lūdzam izmantot vadu interneta slēgumu. Par iespējām to izmantot, lūdzam savlaicīgi sazināties ar Saeimas Preses dienestu. Interneta vadu slēgums pieejams arī Preses telpā Jēkaba ielā 16.

 

Fotogrāfiju un video izmantošana

Saeimas mājaslapā, publikācijās, informatīvajos materiālos un sociālo tīklu kontos (Flickr, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram u.c.) publicētais saturs ir aizsargājams atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Visas mantiskās tiesības uz publicētajām fotogrāfijām, audiovizuālajiem materiāliem, infografikām, animācijām u.c. (turpmāk – Materiāli), kas publicētas ar atsauci uz Saeimu, pieder Saeimai.

Saeimai kā mantisko tiesību īpašniekam piederošos Materiālus informatīvos nolūkos drīkst pārpublicēt vai citādi izmantot bez īpašas saskaņošanas ar Saeimu un Materiālu autoriem. Materiālus nedrīkst izmantot veidā, kas diskreditē Saeimu un Materiālos attēlotās personas vai rada maldīgu priekšstatu par Materiālu uzņemšanas apstākļiem. Materiālu pārpublicēšanas vai citādas izmantošanas gadījumā atsauce uz Saeimu un Materiālu autoriem (ja tādi norādīti) ir obligāta.

Materiālu izmantošana citos nolūkos jāsaskaņo ar Saeimu, rakstot uz prese@saeima.lv.

 

Kontaktinformācija medijiem

Lai sniegtu atbalstu darbam Saeimā, Jūsu rīcībā ir Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja komanda. E-pasts jūsu jautājumiem: prese@saeima.lv.

Juris Vīgulis, Sabiedrisko attiecību biroja vadītājs
Tālr.: 67087218, mob.: 26184007,
e-pasts: juris.vigulis@saeima.lv, Jēkaba iela 16, 116.telpa. 

Dana Naunikas, Sabiedrisko attiecību biroja vadītāja vietniece
Tālr.: 67087281, mob.: 29190018,
e-pasts: dana.naunikas@saeima.lv, Jēkaba iela 16, 114.-115.telpa.

Signe Apsīte, Sabiedrisko attiecību biroja Preses dienesta vadītāja
Tālr.: 67087281, mob.: 28312203,
e-pasts: signe.apsite@saeima.lv, Jēkaba iela 16, 114.-115.telpa.

Šī vietne izmanto sīkfailus no Google, lai sniegtu pakalpojumus un analizētu datplūsmu. Lai varētu atskaņot video, Jums jāsniedz piekrišana.

Piektdien, 3.decembrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
10:30  Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde
11:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ungārijas parlamentu attālināta tikšanās ar Ungārijas Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Eiropas lietās Oszkár Ökrös
12:30  Saeimas sekretāra biedres Ineses Voikas tikšanās ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Ri Won Guk