Latvijas Republikas Saeimas publiskie pārskati

2022. gada Saeimas publiskais pārskats

Latvijas Republikas Saeimas publiskie pārskati no 2006. gada līdz 2022. gadam.

Vairāk 


Darbinieku atalgojums

Vairāk 


Saeimas budžets

Aktuālo informāciju par Saeimai apstiprinātajiem resursiem izdevumu segšanai un izdevumu tāmēm publicē vienkopus Valsts kases tīmekļvietnē.


Latvijas Republikas Saeimas Analītiskā dienesta pētījumi un tematiskie apskati

Latvijas Republikas Saeimas Analītiskā dienesta pētījumi un tematiskie apskati no 2017. gada līdz 2024. gadam.

Vairāk 

Ceturtdien, 22.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 22.februāra ārkārtas sēde
10:30  Saeimas 2024.gada 22.februāra kārtējā sēde
12:00  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
17:00  2024.gada 22.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem