Kas ir Saeima?

Latvija ir neatkarīga valsts.
Tas nozīmē, ka tā neatrodas citas valsts pakļautībā.

Latvija ir demokrātiska republika.
Tas nozīmē, ka Latvijā vara pieder tautai.

Latvija ir parlamentāra republika.
Tas nozīmē, ka likumdevēja vara pieder parlamentam,
parlamentu ievēlē balsstiesīgie –
pilntiesīgi Latvijas pilsoņi.
Valsts vara pauž balsstiesīgo gribu.

Latvijas Republikas simboli ir:
valsts ģerbonis, valsts karogs un valsts himna.

Latvijas valsts lielais ģērbonis

 

 

 

 

                  Valsts ģerbonis

 
Latvijas valsts karogs

                     Valsts karogs

Latvijas Republikas parlamenta nosaukums kopš 1922.gada ir Saeima.
Saeima nozīmē sapulce.
Tauta Saeimā ievēlē 100 deputātus.

Latvijas Republikas galvenais likums ir Satversme.
Satversmē uzrakstīts, kā strādā Saeima.
Saeimai ir savi kārtības noteikumi.
Tos sauc par Saeimas kārtības rulli.