Kā strādā Saeimas komisijas?

 

Saeimā ir izveidotas komisijas.

Tajās strādā deputāti.

Komisijas darbojas noteiktās jomās.

Piemēram, nodokļu, juridiskajos, vides jautājumos.

Komisijas sagatavo likumprojektus Saeimas sēdēm.

Tās izskata priekšlikumus un arī citus aktuālus jautājumus.

Komisijās deputāti arī uzklausa dažādu iestāžu un organizāciju viedokļus.