Kā strādā Saeimas komisijas?

 

Saeimā ir izveidotas komisijas..
Tajās strādā deputāti.

Deputātu darbs komisijā. Foto: Ieva Ābele, Saeima.
Komisijas darbojas noteiktās jomās.
Piemēram, nodokļu, juridiskajos, vides jautājumos.
Komisijas sagatavo likumprojektus Saeimas sēdēm.
Tās izskata priekšlikumus un arī citus aktuālus jautājumus.

Deputātu darbs komisijā. Foto: Ernests Dinka, Saeima.
Komisijās deputāti arī uzklausa dažādu iestāžu un organizāciju viedokļus.

Komisijas sēde. Foto: Ieva Ābele, Saeima.