Kā strādā Saeimas komisijas?

Saeimā ir izveidotas komisijas.
Tajās strādā deputāti.
Deputātu darbs komisijā
Deputātu darbs komisijā. Foto: Ieva Ābele, Saeima.
Komisijas darbojas noteiktās jomās.
Piemēram, nodokļu, juridiskajos, vides jautājumos.
Komisijas sagatavo likumprojektus Saeimas sēdēm.
Tās izskata priekšlikumus un arī citus aktuālus jautājumus.
Komisija sagatavo likumprojektu
Deputātu darbs komisijā. Foto: Ernests Dinka, Saeima.
Komisijās deputāti arī uzklausa dažādu iestāžu un organizāciju viedokļus.
Komisijas sēde
Komisijas sēde. Foto: Ieva Ābele, Saeima.