Kas ir likumi?

Likumi nosaka, kā cilvēki dzīvo sabiedrībā.
Tiem jābūt saskaņā ar Latvijas pamatlikumu – Satversmi.
Likumus Saeima pieņem visai sabiedrībai.
Tāpēc tie visiem ir jāievēro.