Kā iesaistīties Saeimas darbā?

Iedzīvotāju intereses Saeimā pārstāv nevalstiskās organizācijas.
Tās aktīvi iesaistās Saeimas darbā.
Organizācijas piedalās likumprojektu un citu jautājumu apspriešanā Saeimas komisijās.
Tā ir iespēja Saeimā paust iedzīvotāju viedokli.
Iedzīvotāji var iesaistīties nevalstiskajās organizācijās un tādējādi līdzdarboties Saeimas darbā.
Saeimas namā reizi gadā deputāti un nevalstisko organizāciju pārstāvji kopīgi izvērtē sadarbības rezultātus.
Saeimas un nevalstisko organizāciju ikgadējais forums
Saeimas un nevalstisko organizāciju ikgadējais forums, 2019. gada 10. jūnijs. 
Deputāti ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārrunā arī iedzīvotājiem aktuālus jautājumus un vienojas par turpmāko darbu.
Saeimā ikviens arī var iesniegt iesniegumu.
Iedzīvotāji var iesniegt arī kopīgu iesniegumu.
Tajā var aicināt Saeimu atrisināt kādu sabiedrībā aktuālu problēmu.