Ko dara Saeima?

Darbs Saeimā notiek gan Saeimas sēdēs,
gan deputātiem strādājot komisijās.

Galvenais Saeimas uzdevums ir pieņemt likumus.
Kā pieņem likumus?
Vispirms sagatavo likumprojektu.
Saeimai likumprojektus var iesniegt Valsts prezidents,
Ministru kabinets un Saeimas komisijas.
Likumprojektu var iesniegt arī Saeimas deputāti.
Arī vēlētāji - Latvijas pilsoņi - var iesniegt likumprojektu.
To var darīt ne mazāk kā 1/10 daļa vēlētāju.

Pēc tam diskusijas par likumprojektiem notiek Saeimas komisijās.

Likumus pieņem Saeimas sēdēs.
Saeimas sēdes notiek ceturtdienās Saeimas sēžu zālē. 

Saeimas sēdes ir atklātas,
taču tās var lemt arī par aizklātu sēžu sasaukšanu.
Atklātās sēdes pārraida valsts radio.
Saeimas sēdes protokolē.
Sēdes protokolā ieraksta darba kārtību, izskatītos jautājumus,
pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātus.

Par likuma pieņemšanu balso deputāti
Pēc tam likumu izsludina Valsts prezidents.

Saeima var grozīt Satversmi –
mūsu valsts galveno likumu.

Saeima kontrolē valdības ikdienas darbu.
Valdība un katrs ministrs ir politiski atbildīgs Saeimas priekšā.

Ministru prezidents reizi gadā Saeimas sēdē ziņo par
Ministru kabineta izdarīto un turpmāk plānoto darbu.

Arī tiesībsargs reizi gadā ziņo Saeimas sēdē par Tiesībsarga biroja darbu.

Saeimā tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem,
ko deputāti uzdod Ministru prezidentam,
Ministru kabineta locekļiem vai Latvijas Bankas prezidentam.
Tie ir jautājumi par šo amatpersonu darbu.

Saeima ievēlē, apstiprina un ieceļ amatā, atbrīvo vai atlaiž no amata
ļoti daudzas mūsu valsts amatpersonas –
Valsts prezidentu, valdības locekļus, Augstākās tiesas priekšsēdētāju,
ģenerālprokuroru, tiesnešus, valsts kontrolieri, Latvijas Bankas prezidentu,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku,
Satversmes aizsardzības biroja direktoru
un citas amatpersonas.

Saeima, atklāti balsojot, ievēl Latvijas Valsts prezidentu.
Par prezidenta ievēlēšanu jānobalso ne mazāk kā 51 Saeimas deputātam.

Lai valdība varētu pildīt savus pienākumus,
tai nepieciešama Saeimas uzticība.

Valdības vadītāja - Ministru prezidenta - kandidātu izraugās Valsts prezidents. 
Izraudzītais Ministru prezidents
ziņo Saeimai par savas valdības iecerēto darbību.
Pēc tam Saeima balso par uzticību valdībai.

Saeima var izteikt neuzticību Ministru prezidentam.
Tad jāatkāpjas visam Ministru kabinetam.
Ja Saeima izsaka neuzticību vienam ministram,
tad jāatkāpjas tikai šim ministram.

Saeima apstiprina visus starptautiskos līgumus.
Tie ir līgumi, kuri regulē likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus.

Saeimas deputāti tiekas ar citu valstu amatpersonām un delegācijām.
Saeima ir starptautisko parlamentāro organizāciju dalībniece.
Tā sadarbojas ar citu valstu parlamentiem.