Frakcijas

Frakcijas ir Saeimas sastāva politiskā struktūra. Frakcijās apvienojas deputāti, kuri Saeimā ievēlēti no viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta.

14. Saeimā ir šādas frakcijas

Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA  Sastāvs
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija   Sastāvs
Frakcija “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”     Sastāvs
Frakcija "Nacionālā apvienība" Sastāvs
Frakcija “Stabilitātei!” Sastāvs
Frakcija PROGRESĪVIE Sastāvs
Frakcija LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ  Sastāvs

Frakcijām ir būtiska loma politisko viedokļu un nostāju formulēšanā gan likumdošanas, gan parlamenta politiskās dienaskārtības jautājumos. Darbs frakcijās ļauj Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem efektīvāk īstenot savus politiskos mērķus.

Frakcijām ir tiesības rosināt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iesniegt priekšlikumus grozījumiem likumprojektos. Tāpat frakciju pārstāvjiem ir priekšroka Saeimas debatēs izteikties frakcijas vārdā – viņi, iepriekš piesakoties, var debatēt pirms citiem deputātiem. 

Frakciju var izveidot ne mazāk kā pieci deputāti, kas ievēlēti Saeimā no viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta, turklāt frakcijas piederību mainīt nav iespējams. Tādējādi no viena kandidātu saraksta ievēlētie deputāti var izveidot tikai vienu frakciju un nevar iestāties citā.

Ja kāds deputāts izstājas no frakcijas, viņš nezaudē deputāta mandātu, taču turpmāk ir pie frakcijām nepiederošs deputāts. Arī šajā gadījumā viņš nevar iestāties citā frakcijā.

Frakcija savu darbu organizē saskaņā ar pašu frakcijas deputātu apstiprinātu nolikumu. Frakcijas darbu vada no pašu vidus ievēlēts frakcijas priekšsēdētājs, viņu aizvieto priekšsēdētāja biedrs. Ja nepieciešams, frakcija var ievēlēt vairākus priekšsēdētāja biedrus.  

Atsevišķas frakcijas var apvienoties politiskajos blokos, kuros var iesaistīties arī pie frakcijām nepiederošie deputāti.

Lai saskaņotu frakciju un politisko bloku darbību Saeimā un komisijās, kā arī kopā ar Saeimas Prezidiju izlemtu jautājumus, kurus neregulē Saeimas kārtības rullis, darbojas Frakciju padome. To veido pa vienam deputātam no katras frakcijas un politiskā bloka. Frakciju padomes atzinumiem ir ieteikuma raksturs. Frakciju padomes sēžu darba kārtību noteic un sēdes sasauc Saeimas Prezidijs. Sēdes vada Saeimas priekšsēdētājs vai viņa biedrs.

Pirmdien, 27.maijā
10:35  Grāmatas “Latvijas Satversmes sapulce deputātu biogrāfijās, 1920-1922” atklāšanas pasākums