Mediju akreditācija darbam Saeimā 

Mediju pārstāvji darbam Saeimā var saņemt vienas dienas, termiņa, pastāvīgo vai speciālo akreditāciju.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem Saeimas ēkās akreditācijas karte jānēsā piestiprināta redzamā vietā.

Papildu informācija par plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju Saeimā pieejama, zvanot 67087281 vai rakstot uz prese@saeima.lv.

 

Vienas dienas akreditācija 

Lai pieteiktu vienas dienas akreditāciju, jāzvana 67087244 vai jāsūta akreditācijas pieteikums uz prese@saeima.lv.

Piesakot akreditāciju, jānorāda:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • plašsaziņas līdzeklis;
 • datums, kad nepieciešama akreditācija.

Akreditējamajai personai, ierodoties Saeimā:

1) jāsazinās ar Saeimas Preses dienestu, zvanot 67087244 vai 67087281;

2) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīga preses karte vai plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks apliecinājums, ka persona pārstāv šo mediju;

3) jāparaksta apliecinājums, ka persona ir iepazinusies ar akreditācijas noteikumiem, kā arī noteikumiem par plašsaziņas līdzekļu pārstāvju darbu Saeimas Sēžu zālē un noteikumiem par Saeimas ēku apmeklēšanas kārtību un uzturēšanos tajās.

Vienas dienas akreditācijas karti izsniedz Saeimas ēku sardzes posteņos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Katrā ēkā tiek izsniegta sava karte, kas apmeklējuma beigās jānodod konkrētās ēkas sardzes postenī. Akreditācijas karti aizliegts nodot citām personām. 

 

Pastāvīgā un termiņa akreditācija 

Pastāvīgo akreditāciju piešķir uz kalendāro gadu, savukārt termiņa akreditāciju - uz laiku līdz trim mēnešiem.

Lai saņemtu pastāvīgo vai termiņa akreditāciju, jāiesniedz:

 • plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā pamatota akreditācijas nepieciešamība (iesniegums adresējams Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim);
 • aizpildīta un parakstīta akreditācijas anketa;
  Personas, kuras darbam Saeimā akreditējas atkārtoti, anketu var neiesniegt, ja iepriekš anketā sniegtie dati nav mainījušies. Tādā gadījumā plašsaziņas līdzekļa vadītājam savā iesniegumā jāapliecina, ka informācija joprojām ir aktuāla;
 • digitāla pases fotogrāfija (malu attiecība 3:4, formāts jpg, izšķirtspēja 300 DPI, datnes nosaukums vards_uzvards.jpg).
  Personas, kuras darbam Saeimā akreditējas atkārtoti, fotogrāfiju var neiesniegt.

Dokumenti iesniedzami personīgi Sabiedrisko attiecību birojā (114.telpā, Jēkaba ielā 16), nosūtāmi pa pastu Saeimas Sabiedrisko attiecību birojam Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811 vai arī elektroniski parakstīti nosūtāmi uz saeima@saeima.lv.

 

Speciālā akreditācija

Speciālo akreditāciju piešķir Saeimas svinīgo sēžu, vizīšu vai citu oficiālo pasākumu atspoguļošanai. Informāciju par pieteikšanos izziņo pirms konkrētā notikuma, un tā nepieciešama arī tiem mediju pārstāvjiem, kuriem piešķirta pastāvīgā vai termiņa akreditācija darbam Saeimā.

 

Elektroniskā piekļuves sistēma Saeimas ēkās

Pastāvīgās, termiņa un vienas dienas akreditācijas kartes ikdienas režīmā nodrošina iekļūšanu Saeimas ēkās darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00. Dienās, kad Saeimas darbs tiek pagarināts, elektroniskās piekļuves kontroles sistēmas darbība tiek attiecīgi pielāgota. Citos gadījumos, ja žurnālistiem darba veikšanai nepieciešams uzturēties Saeimas ēkās ārpus augstākminētā laika, aicinām sazināties ar Preses dienestu.

 

Ja akreditācijas karte nozaudēta

Ja akreditācijas karte nozaudēta, plašsaziņas līdzekļa vadītājam ir jāraksta Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim adresēts iesniegums, paziņojot nozaudēšanas faktu un lūdzot izgatavot kartes dublikātu. 

 

Ja pārtrauktas darba attiecības

Ja plašsaziņas līdzeklis pārtrauc darba attiecības ar Saeimā akreditēto pārstāvi, tā vadītājam par to ir jāpaziņo Saeimas Sabiedrisko attiecību birojam. Savukārt plašsaziņas līdzekļa pārstāvim ir pienākums viņam izsniegto pastāvīgās vai terminētās akreditācijas karti septiņu dienu laikā nodot Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā.

 

Ārvalstu plašsaziņas līdzekļu akreditācija 

Ārvalstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus Latvijā akreditē Ārlietu ministrija


Kārtību, kādā akreditētājinstitūcijā akreditē plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Trešdien, 27.septembrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:00  Nacionālās drošības komisijas un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas kopsēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
19:00  Nacionālās drošības komisijas sēde