Ar likumdošanu saistīto dokumentu pieejamība Saeimas mājaslapā

 

Likumdevējs               

          Dokumenti

Latvijas PSR Augstākā Padome

12., 13., 14., 15. sesija

(1998. gads – 1990. gads)

Augstākās Padomes sēžu stenogrammas

https://www.saeima.lv/arhivs/ap/likumdosana_steno_ap.html

Latvijas Republikas Augstākā padome

(1990. gads – 1993. gads)

Augstākās padomes sēžu stenogrammas

https://www.saeima.lv/arhivs/ap/likumdosana_steno_ap_latj1.html

5. Saeima

(1993. gads – 1995. gads)

Saeimas sēžu stenogrammas

https://www.saeima.lv/lv/likumdosana/saeimas-sedes/saeimas-sezu-stenogrammas/5-saeimas-sezu-stenogrammas/

6. Saeima

(1995. gads – 1998. gads)

Saeimas sēžu stenogrammas

 https://saeima.lv/lv/likumdosana/saeimas-sedes/saeimas-sezu-stenogrammas/6-saeimas-sezu-stenogrammas/

7. Saeima

(1998. gads – 2002. gads)

Saeimas sēžu stenogrammas

https://saeima.lv/lv/likumdosana/saeimas-sedes/saeimas-sezu-stenogrammas/7-saeimas-sezu-stenogrammas/

 

Saeimas sēdēs izskatītie dokumenti (iesniegtie likumprojekti, apkopoto priekšlikumu tabulas otrajam un trešajam lasījumam) un izsludinātie likumi

https://www.saeima.lv/L_Saeima7/reg.likprj.htm

8. Saeima

(2002. gads – 2006. gads)

Saeimas sēžu stenogrammas

https://www.saeima.lv/lv/likumdosana/saeimas-sedes/saeimas-sezu-stenogrammas/8-saeimas-sezu-stenogrammas/

 

Saeimas sēdēs izskatītie dokumenti (iesniegtie likumprojekti, apkopoto priekšlikumu tabulas otrajam un trešajam lasījumam) un izsludinātie likumi

https://www.saeima.lv/L_Saeima8/index.htm

9. Saeima

(2006. gads – 2010. gads)

Saeimas sēžu stenogrammas

https://saeima.lv/lv/likumdosana/saeimas-sedes/saeimas-sezu-stenogrammas/9-saeimas-sezu-stenogrammas/

 

Saeimas sēžu videoieraksti

https://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/arhivs/9-saeima-1/9-saeimas-videotranslacijas

 

Saeimas sēdēs izskatītie dokumenti (iesniegtie likumprojekti, apkopoto priekšlikumu tabulas otrajam un trešajam lasījumam) un izsludinātie likumi

https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/webAll?OpenView

 

Saeimas komisiju dokumenti, kas saistīti ar likumprojektu izskatīšanu (priekšlikumi, atzinumi, apkopoto priekšlikumu tabulas u.c.)

https://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/webAll?OpenView

(Likumprojekta reģistrā pievienoti likumprojekta kartiņai sadaļā Atbildīgā komisija) 

Likumdevējs

Dokumenti

10. Saeima

(2010. gads – 2011. gads)

Saeimas sēžu stenogrammas

https://www.saeima.lv/lv/transcripts/category/15/10

 

Saeimas sēžu videoieraksti

https://www.saeima.lv/lv/likumdosana/saeimas-sede/video-translacijas/10-saeimas-videotranslacijas

 

Saeimas sēdēs izskatītie dokumenti (iesniegtie likumprojekti, apkopoto priekšlikumu tabulas otrajam un trešajam lasījumam) un izsludinātie likumi

https://titania.saeima.lv/LIVS10/SaeimaLIVS10.nsf/webAll?OpenView

 

Saeimas komisiju dokumenti, kas saistīti ar likumprojektu izskatīšanu (priekšlikumi, atzinumi, apkopoto priekšlikumu tabulas u.c.)

https://titania.saeima.lv/LIVS10/SaeimaLIVS10.nsf/webAll?OpenView

(Likumprojekta reģistrā pievienoti likumprojekta kartiņai sadaļā Atbildīgā komisija) 

11. Saeima

(2011. gads – 2014. gads)

Saeimas sēžu stenogrammas

https://www.saeima.lv/lv/transcripts/category/17

 

Saeimas sēžu videoieraksti

https://www.saeima.lv/lv/likumdosana/saeimas-sede/video-translacijas/11-saeimas-sezu-videotranslacijas

 

Saeimas sēdēs izskatītie dokumenti (iesniegtie likumprojekti, apkopoto priekšlikumu tabulas otrajam un trešajam lasījumam) un izsludinātie likumi

https://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/webAll?OpenView

 

Saeimas komisiju dokumenti, kas saistīti ar likumprojektu izskatīšanu (priekšlikumi, atzinumi, apkopoto priekšlikumu tabulas u.c.)

https://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/webAll?OpenView

(Likumprojekta reģistrā pievienoti likumprojekta kartiņai sadaļā Atbildīgā komisija)

 

Saeimas komisiju sēžu protokoli (sākot ar 2012. gada septembri)

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/ComissionsListByDate?ReadForm

12. Saeima

(2014. gads – 2018. gads)

Saeimas sēžu stenogrammas

https://www.saeima.lv/lv/transcripts/category/19

 

Saeimas sēžu videoieraksti

https://www.saeima.lv/lv/likumdosana/saeimas-sedes/videotranslacijas/12-saeimas-videotranslacijas/

Likumdevējs

Dokumenti

 

Saeimas sēdēs izskatītie dokumenti (iesniegtie likumprojekti, apkopoto priekšlikumu tabulas otrajam un trešajam lasījumam) un izsludinātie likumi

https://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?OpenView

 

Saeimas komisiju dokumenti, kas saistīti ar likumprojektu izskatīšanu (priekšlikumi, atzinumi, apkopoto priekšlikumu tabulas u.c.)

https://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?OpenView

(Likumprojekta reģistrā pievienoti likumprojekta kartiņai sadaļā Atbildīgā komisija)

 

Saeimas komisiju sēžu protokoli

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/ComissionsListByDate?ReadForm

13. Saeima

(2018. gads –

Saeimas sēžu stenogrammas

https://www.saeima.lv/lv/transcripts/category/21

 

Saeimas sēžu videoieraksti

https://www.saeima.lv/lv/likumdosana/saeimas-sede/videotranslacijas

 

Saeimas sēdēs izskatītie dokumenti (iesniegtie likumprojekti, apkopoto priekšlikumu tabulas otrajam un trešajam lasījumam) un izsludinātie likumi

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/webAll?OpenView

 

Saeimas komisiju dokumenti, kas saistīti ar likumprojektu izskatīšanu (priekšlikumi, atzinumi, apkopoto priekšlikumu tabulas u.c.)

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/webAll?OpenView

(Likumprojekta reģistrā pievienoti likumprojekta kartiņai sadaļā Atbildīgā komisija)

 

Saeimas komisiju sēžu protokoli

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/ComissionsListByDate?ReadForm

 

Saeimas komisiju sēžu audioieraksti (sākot ar 2020. gada martu)

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/ComissionsListByDate?ReadForm

Sestdien, 28.janvārī