Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 06. maija
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par saņemtajiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem

1.         1. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.252 "Dizainparaugu noteikumi". (Reģ. nr.765)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2508, 2508A)        (Balsojums: par-59, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.256 "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.766)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2509, 2509A)        (Balsojums: par-69, pret-3, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.257 "Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām". (Reģ. nr.767)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2510, 2510A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.258 "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.768)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2511, 2511A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.259 "Grozījumi Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.769)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2512, 2512A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.260 "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"". (Reģ. nr.770)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2513, 2513A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.261 "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Reģ. nr.771)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2514, 2514A)        (Balsojums: par-72, pret-2, atturas-5)
                         Ministru kabinets
8.         8. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.262 "Noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupām". (Reģ. nr.772)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2515, 2515A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.303 "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Reģ. nr.773)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2516, 2516A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.304 "Elektronisko sakaru likums". (Reģ. nr.774)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2517, 2517A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.305 "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". (Reģ. nr.775)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2518, 2518A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
12.         12. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.306 "Grozījums likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"". (Reģ. nr.776)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2507, 2519, 2519A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par iesniegtajiem likumprojektiem

13.         1. Likumprojekts "Par Protokolu par starptautisko militāro štābu statusu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu". (Reģ. nr.779)
                        (Dok. nr.2533, 2533A)        (Balsojums: par-72, pret-6, atturas-4)
                         Ministru kabinets
14.         2. Likumprojekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu". (Reģ. nr.780)
                        (Dok. nr.2534, 2534A)        (Balsojums: par-74, pret-6, atturas-3)
                         Ministru kabinets
15.         3. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu". (Reģ. nr.784)
                        (Dok. nr.2559, 2559A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
16.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"". (Reģ. nr.785)
                        (Dok. nr.2560, 2560A)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-22)
                         Ministru kabinets
17.         5. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu". (Reģ. nr.786)
                        (Dok. nr.2561, 2561A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
18.         6. Likumprojekts "Likums "Par 1994.gada 10.novembra Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību"". (Reģ. nr.787)
                        (Dok. nr.2563, 2563A)        (Balsojums: par-20, pret-59, atturas-10)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs, Andrejs Aleksejevs
19.         7. Likumprojekts "Par likuma "Par likuma "Par Latvijas Hipotēku un zemes banku" atzīšanu par spēku zaudējušu" atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.788)
                        (Dok. nr.2569, 2569A)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
31.         Likumprojekts ''Grozījumi Alkoholisko dzērienu likumā'' (Reģ. nr.791)
                        (Dok. nr.2575)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)
                         Deputāti: Gundars Bērziņš, Valdis Ģīlis, Aigars Kalvītis, Juris Dalbiņš, Mareks Segliņš, Dzintars Ābiķis, Jānis Esta, Ēriks Zunda, Uldis Briedis, Andris Ārgalis


II. Likumprojektu izskatīšana
20.         1. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko dokumentu likumā". (Reģ. nr.655)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2565)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
21.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts karogu"". (Reģ. nr.643)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2566)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
22.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Apvienoto spēku virspavēlniecības štāba transformācijas komandiera saprašanās memorandu par mācībām "Cooperative Nugget 2004"". (Reģ. nr.693)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2174, 2568)        (Balsojums: par-73, pret-6, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
23.         4. Likumprojekts "Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums". (Reģ. nr.748)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2440, 2543)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
24.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"". (Reģ. nr.681)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2148, 2546)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         6. Likumprojekts "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā". (Reģ. nr.747)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2439, 2552)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
26.         7. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.749)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2441, 2553)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
27.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.742)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2407, 2554)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.757)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2479, 2555)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
29.         10. Likumprojekts "Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums". (Reģ. nr.761)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2498, 2564)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ. nr.664)
                         (2. lasījums)
                      &n bsp; (Dok. nr.2073, 2567)        (Balsojums: par-64, pret-1, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
Sēde beigusies 10:18!!!