Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 13. maijā

nr.9/1- 389

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts “ Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu” /reģ.nr. 780; dok.nr. 2534 /;

2.Likumprojekts “Par Protokolu par starptautisko militāro štābu statusu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu” / reģ.nr. 779; dok.nr. 2533 / ;

 

 

3.Likumprojekts “ Par Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu ” / reģ.nr. 784; dok.nr. 2559 /.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

Ar cieņu,

Artis Pabriks

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu

 

 

1.pants. 2001. gada 23. marta Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnieks”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _____________.