2004

 

2004. gada aprīlī Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļauts Saeimas nākamās kārtējās sēdes darbā kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi likumā ‘’Par Latvijas valsts karogu’’’’ (reģ.nr. 643) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

Iesniedz Juridiskā komisija uz trešo lasījumu

Grozījumi likumā ‘’Par Latvijas valsts karogu’’

(reģ.nr. 643)

 

 

1.

Spēkā esošā redakcija

 

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

 

3.

Pr.

nr.

4.

Iesniegtie priekšlikumi uz trešo lasījumu

 

5.

Ieteiktā likumprojekta redakcija trešajam lasījumam

 

Izdarīt likumā ‘’Par Latvijas valsts karogu’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 2.nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 5. nr.) šādus grozījumus:

   

Izdarīt likumā ‘’ Par Latvijas valsts karogu’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 2.nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 5. nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Valsts karogs paceļams:

1) virs Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju ēkām, kā arī Rīgas pils Svētā gara tornī - pastāvīgi;

2) pie ēkām, kur notiek Saeimas sesijas, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju sēdes, - visā sesijas vai sēdes laikā;

3) pie Latvijas Aizsardzības spēku štāba ēkas - pastāvīgi; speciālos mastos Latvijas Aizsardzības spēku vienībās, daļās un apakšvienībās, rīta jundai sākoties, un nolaižams, vakara jundai beidzoties;

4) pie Saeimas ēkas un Ministru kabineta ēkas 16.februārī kopā ar Lietuvas Republikas valsts karogu un 24.februārī kopā ar Igaunijas Republikas valsts karogu. Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas valsts karogs attiecīgajā dienā paceļams arī Rīgas pils Svētā gara tornī;

5) pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju, visu veidu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām 16.februārī, 24.februārī, 25.martā (sēru noformējumā), 1.maijā, 4.maijā, 14.jūnijā (sēru noformējumā), 17.jūnijā (sēru noformējumā), 4.jūlijā (sēru noformējumā), 11.novembrī, 18.novembrī, decembra pirmajā svētdienā (sēru noformējumā);

6) pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi, - Saeimas, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienā;

7) pie Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ēkām un šo pārstāvniecību vadītāju dienesta transportlīdzekļiem;

8) uz jūras kuģiem un citiem transportlīdzekļiem, kur kā oficiālas personas atrodas Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, Ministru prezidents vai citas personas, kas pārstāv Saeimu vai Ministru kabinetu, - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja likumos nav noteikts citādi;

9) uz kuģiem - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

10) citos Ministru kabineta, pilsētu un novadu domju, rajonu vai pagastu padomju noteiktajos gadījumos;

11) pie valsts un pašvaldību izglītības iestādēm — pastāvīgi.

2. pantā:

aizstāt 3. punktā vārdus ‘‘Aizsardzības spēku’’ ar vārdiem ‘‘Nacionālo bruņoto spēku’’;

izslēgt 3. punktā vārdu ‘‘daļās’’.

papildināt pantu ar 12. punktu šādā redakcijā:

‘‘12) virs Latvijas Bankas centrālās ēkas un pie Latvijas Bankas filiālēm – pastāvīgi.’’

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā priekšlikumi par grozījumiem likumprojektā uz trešo lasījumu netika iesniegti.

2. pantā:

aizstāt 3. punktā vārdus ‘‘Aizsardzības spēku’’ ar vārdiem ‘‘Nacionālo bruņoto spēku’’;

izslēgt 3. punktā vārdu ‘‘daļās’’;

papildināt pantu ar 12. punktu šādā redakcijā:

‘‘12) virs Latvijas Bankas centrālās ēkas un pie Latvijas Bankas filiālēm – pastāvīgi.’’