Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 28. aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.757) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar 110.3 pantu šādā redakcijā:

"110.3 pants. Noteikumu neievērošana par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkrauðanu, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem."

2. Papildināt kodeksu ar 149.34 pantu šādā redakcijā:

"149.34 pants. Noteikumu neievērošana par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

Par informācijas, kas saistīta ar bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) darbību, nesniegšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem."

3. Aizstāt 216.1 panta ievaddaļā vārdus un skaitli "un 110.2 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "110.2 un 110.3 pantā".

4. Papildināt 221.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu aiz skaitļa "149.33" ar skaitli "149.34".

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.