Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 22. janvāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par saņemtajiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem

1.         Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.1 "Grozījumi Augstskolu likumā". (Reģ. nr.586)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1835, 1835A)        (Balsojums: par-74, pret-6, atturas-4)
                         Ministru kabinets
2. Par iesniegtajiem likumprojektiem

2.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"". (Reģ. nr.588)
                        (Dok. nr.1856, 1856A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
3.         2. Likumprojekts "Par Kristīnes Tovmasjanas atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.589)
                        (Dok. nr.1865, 1865A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
4.         3. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.590)
                        (Dok. nr.1867, 1867A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.591)
                        (Dok. nr.1868, 1868A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
6.         5. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.592)
                        (Dok. nr.1869, 1869A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
7.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.593)
                        (Dok. nr.1870, 1870A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.594)
                        (Dok. nr.1871, 1871A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem"". (Reģ. nr.595)
                        (Dok. nr.1872, 1872A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"". (Reģ. nr.596)
                        (Dok. nr.1873, 1873A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         10. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.597)
                        (Dok. nr.1874, 1874A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
12.         11. Likumprojekts "Lauksaimniecības un lauku attīstības likums". (Reģ. nr.598)
                        (Dok. nr.1875, 1875A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
13.         12. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.599)
                        (Dok. nr.1876, 1876A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ. nr.600)
                        (Dok. nr.1877, 1877A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
15.         14. Likumprojekts "Likums par pašvaldībām". (Reģ. nr.601)
                        (Dok. nr.1879, 1879A)        (Balsojums: par-60, pret-18, atturas-11)
                         Deputāti Artis Kampars, Liene Liepiņa, Aldis Kušķis, Edgars Jaunups, Alberts Krūmiņš
39.         Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā" (Reģ. nr.605)
                        (Dok. nr.1888)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
3. Par atvaļinājuma piešķiršanu

16.         Deputātam Dzintaram Jaundžeikaram.
                        (Dok. nr.1855)        (Balsojums: par-84, pret-2, atturas-3)
41.         2. Likumprojekts "Par Kristīnes Tovmasjanas atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.589)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1865, 1865A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
43.         Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā" (Reģ. nr.605)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1888)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
45.         Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā" (Reģ. nr.605)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1888)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija


II. Likumprojektu izskatīšana
17.         1. Likumprojekts "Vēlētāju reģistra likums". (Reģ. nr.543)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1666, 1666B)        (Balsojums: par-66, pret-20, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
18.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Reģ. nr.516)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1531, 1531B)        (Balsojums: par-49, pret-41, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
19.         3. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.444) (Reģ. nr.387)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1101, 1866)        (Balsojums: par-65, pret-23, atturas-2)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
20.         4. Likumprojekts "Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1417) (Reģ. nr.84)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1846)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-3)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
44.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"". (Reģ. nr.588)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1856, 1856A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
21.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"". (Reģ. nr.461)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1859)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
22.         6. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.485)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1861)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
23.         7. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.486)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1862)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
24.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.487)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1863)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
25.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". [Iekļauts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (reģ.nr.524).] (Reģ. nr.488)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1864)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
26.         10. Likumprojekts "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību". (Reģ. nr.517)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1533, 1857)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
27.         11. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmumu par grozījumiem Eiropas Līguma 3.protokolā". (Reģ. nr.483)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1463, 1858)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
28.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.372)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1079, 1842)        (Balsojums: par-4, pret-74, atturas-10)
                         Juridiskā komisija
29.         13. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.530)
           &nb sp;             (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1625, 1839)        (Balsojums: par-74, pret-5, atturas-7)
                         Juridiskā komisija
30.         14. Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.562)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1758, 1840)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         15. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.549)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1672, 1847)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
32.         16. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma Protokolu "Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma"". (Reģ. nr.551)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1686, 1848)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
47.         16. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma Protokolu "Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma"". (Reģ. nr.551)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1686, 1848)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
36.         20. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu"". (Reģ. nr.556)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1703, 1853)        (Balsojums: par-56, pret-16, atturas-10)
                         Ārlietu komisija
37.         21. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību"". (Reģ. nr.559)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1746, 1860)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
40.         Lēmuma projekts "Par izmaiņām Centrālās zemes komisijas sastāvā" (Lēm. proj. reģ. nr.287)
                        (Dok. nr.1896)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
46.         Par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Jānim Urbanovičam
Sēde beigusies 16:46!!!