Likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (reģ

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (reģ.nr.487)

3.lasījums

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.p.k.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija kādā atbildīgā komisija piedāvā pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

 

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādu grozījumu:

7.pants. Maternitātes pabalsta piešķiršana adopcijas gadījumā

Ja ģimene adoptējusi bērnu (bērnus) vecumā līdz diviem mēnešiem, vienam no adoptētājiem piešķir maternitātes pabalstu par 56 kalendārajām dienām, sākot no bērna (bērnu) adopcijas dienas.

Izslēgt 7.pantu

     

Izslēgt 7.pantu

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos

Atbalstīts