Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 15. janvārī

Nr. 9/1- 307

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1) Likumprojekts “Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību ” / reģ.nr. 517; dok.nr. 1533 /;

 

2) Likumprojekts “Par Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmumu par grozījumiem Eiropas Līguma 3. protokolā ” /reģ.nr. 483; dok.nr. 1463 /.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmumu

par grozījumiem Eiropas Līguma 3. protokolā

 

 

 1. pants. 2003. gada 27. maijā pieņemtais Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas padomes lēmums par grozījumiem Eiropas Līguma 3. protokolā
 2. ( turpmāk - Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

   

   

 3. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums latviešu valodā un angļu valodā.
 4.  

   

 5. pants. Lēmums stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _____________________.