Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 12. janvāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.372) un nolēma konceptuāli neatbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:

"50.2 pants. Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā

Par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Zādzība, krāpšana vai piesavināšanās uzskatāma par izdarītu nelielā apmērā, ja personai bijis nodoms iegūt administratīvā pārkāpuma priekšmetu, kura vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nepārsniedz attiecīgajā laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu."

2. Papildināt 214.panta pirmo daļu pēc skaitļa "46" ar skaitli "50.2".