Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas,

reklāmas un lietošanas ierobežošanu"

(reģ.nr.516)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

N.p.

k.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2.nr., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2.nr., 23.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Tabakas izstrādājumu aprites kārtība

         

(1) Tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

         

(2) Tabakas izstrādājumus aizliegts pārdot:

1) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu un pusaudžu precēm;

2) bērnu iestādēs, skolās un citās audzināšanas un izglītības iestādēs;

3) ārstniecības iestādēs;

4) kultūras un sporta iestādēs;

5) izmantojot tirdzniecības automātus.

1. Papildināt 7.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) teritorijā, kurai noteiktā kārtībā ir piešķirts tirgus statuss."

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

Deputāts P.Maksimovs

Izslēgt 7.panta otrās daļas 6.punktu.

Deputāts I.Solovjovs

Izslēgt Likumprojekta grozījumos pirmo pantu.

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt 7.panta otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) teritorijā, ārpus stacionārām tirdzniecības vietām.”

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 7.panta otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) teritorijā, kurai noteiktā kārtībā ir piešķirts tirgus statuss, izņemot tās tirdzniecības vietas, kuras atbilstoši aprīkotas akcīzes preču tirdzniecībai.”

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

1. Papildināt 7.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss.”

Pārejas noteikumi

         

1. Līdz 2003.gada 31.decembrim ir atļauts realizēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus, bet nepārsniedz 15 miligramus, ja tās ir importētas vai ražotas līdz 2003.gada 1.janvārim.

2. Līdz 2004.gada 1.maijam ir atļauts ražot, realizēt un importēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums nepārsniedz 12 miligramus (šis daudzums noteikts atbilstoši standartam LVS ISO 4387:2003), un cigaretes, kurās nikotīna daudzums nepārsniedz 1,2 miligramus (šis daudzums noteikts atbilstoši LVS ISO

10315:2003).

3. Līdz 2007.gada 1.janvārim ir atļauts ražot cigaretes, kuru sastāvdaļu daudzums pārsniedz šā likuma 5.panta 2., 3. un 4.punktā noteiktās pieļaujamās normas, ja tās paredzētas eksportam uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

4. Tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes un kas saražoti līdz 2004.gada 1.maijam atbilstoši šā likuma 6.panta trešās, piektās, sestās, devītās un vienpadsmitās daļas 2.punktā noteiktajām prasībām, ir atļauts realizēt līdz 2004.gada 30.septembrim.

5. Šā likuma 5.panta 5.punkts, 5.1 panta trešā daļa un 14.1 pants stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

6. Līdz 2004.gada 1.maijam ir aizliegts realizēt tabakas izstrādājumus, kuriem nav noteiktā kārtībā izsniegts obligātās kvalitātes atbilstības sertifikāts.

7. Likuma 9.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Juridiskās personas, kas speciālo atļauju (licenci) vai izziņu komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem ir saņēmušas līdz 2003.gada 31.oktobrim, var turpināt tabakas izstrādājumu realizāciju teritorijā, kurai ir noteikts tirgus statuss, līdz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) vai izziņas derīguma termiņa beigām. Sākot ar 2003.gada 1.novembri, speciālās atļaujas (licences) vai izziņas komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem teritorijā, kurai ir noteikts tirgus statuss, netiek izsniegtas vai pārreģistrētas."

5.

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts P.Maksimovs

Izslēgt Pārejas noteikumu 4.punktu.

Deputāts I.Solovjovs

Izslēgt Likumprojekta grozījumos otro pantu.

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt Pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

“Juridiskās personas, kas speciālo atļauju (licenci) vai izziņu komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem ir saņēmušas līdz 2004.gada 31.janvārim, var turpināt tabakas izstrādājumu realizāciju teritorijā, ārpus stacionārām tirdzniecības vietām, līdz izsniegtās atļaujas (licences) vai izziņas derīguma termiņa beigām. Sākot ar 2004.gada 1.februāri speciālās atļaujas (licences) vai izziņas komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem teritorijā, ārpus stacionārām tirdzniecības vietām, netiek izsniegtas vai pārreģistrētas.”

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta otrajā pantā:

“aizstāt skaitli “4” ar skaitli “8”;

 

 

Deputāts I.Solovjovs

Likuma 7.panta otro daļu un pārejas noteikumus atstāt spēkā esošajā likuma redakcijā.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Juridiskās personas, kuras speciālo atļauju (licenci) vai izziņu komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem saņēmušas līdz 2004.gada 31.janvārim, var turpināt tabakas izstrādājumu realizāciju teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss, līdz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) vai izziņas derīguma termiņa beigām. Sākot ar 2004.gada 1.februāri, speciālās atļaujas (licences) vai izziņas komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss, netiek izsniegtas vai pārreģistrētas.”

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt

10.priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

iestrādāt

10.priekšl.

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Juridiskās personas, kuras speciālo atļauju (licenci) vai izziņu komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem saņēmušas līdz 2004.gada 31.janvārim, var turpināt tabakas izstrādājumu realizāciju teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss, līdz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) vai izziņas derīguma termiņa beigām. Sākot ar 2004.gada 1.februāri, speciālās atļaujas (licences) vai izziņas komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss, netiek izsniegtas vai pārreģistrētas.”

   

11

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos:

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.