Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 14. janvārī

Nr.9/1- 305

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā likumprojektu “ Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma Protokolu “Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma” / reģ.nr. 551;

dok.nr. 1686 /.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz1.lpp.

 

Ar cieņu,

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma Protokolu

“ Par izņēmumiem no brīvās tirdzniecības režīma ”

 

  1. pants. 2003. gada 20. oktobrī Kijevā parakstītais Latvijas Republikas un

Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma Protokols “Par izņēmumiem no brīvās

tirdzniecības režīma ” ( turpmāk - Protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un

apstiprināts.

 

 

  1. pants. Protokols stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis ”.
  2.  

     

  3. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un angļu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _______________.