Saeimas un NVO forums „Līdzdalība, vienlīdzība un solidaritāte - mūsdienu vērtības ceļā uz drošību un brīvību"”
2015.gada 29.maijā

 

Piektdien, 29.maijā, Saeimas namā norisinājās Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums „Līdzdalība, vienlīdzība un solidaritāte – mūsdienu vērtības ceļā uz drošību un brīvību.”  

Forumu atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un portāla „manabalss.lv” vadītāja Madara Peipiņa. 

Saeimas un NVO foruma darbs notika trīs paralēlās darba sesijās. Pirmā bija veltīta pilsoniskās sabiedrības lomai drošības stiprināšanā, un tās darbs noritēja divos tematiskos blokos. Pirmā bloka – „Drošība kā pamats cilvēka un valsts attīstībai” – darbu vadīja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis un biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents Andris Gobiņš. Savukārt darbu otrajā blokā - „Pilsoniskās sabiedrības pienesums Latvijas drošībai: skats no diasporas kopienām ārpus Latvijas” - vadīja Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš un Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētājs Aldis Austers.  

Foruma otrajā sesijā dalībnieki runāja par sociālo uzņēmējdarbību sociālās nevienlīdzības mazināšanai. To vadīja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča un biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” direktors Andris Bērziņš.  

Savukārt trešā sesija bija veltīta sabiedrības līdzdalībai izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Šo sesiju vadīja Baltijas Asamblejas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Mežulis un Latvijas Vecāku foruma valdes locekle Jana Simanovska.  

Apkopojot foruma pirmajā daļā gūtās atziņas, pēcpusdienā pasākuma dalībnieki uzklausīja darba sesiju ziņojumus.  

Saeimas nama Lielajā vestibilā NVO foruma ietvaros bija apskatāma fotoizstāde „Pārtikas neredzamā puse”. Tajā varēja aplūkot, kā starptautiski atzīti fotogrāfi dokumentējuši zemnieku dzīvi dažādās pasaules valstīs, atainojot gan tradicionālo lauksaimniecību, sadzīvi un kultūru, gan dabai nodarīto kaitējumu agresīvas lauksaimniecības rezultātā. 

Kopš parlaments 2006.gadā pieņēma deklarāciju, kurā noteikti Saeimas un NVO sadarbības principi un veicamie uzdevumi sadarbības pilnveidošanai, forums kļuvis par ikgadēju tradīciju. Šis bija jau devītais Saeimas un NVO forums. 

Saeimas un NVO foruma darbam tiešraidē varēja sekot līdzi Saeimas mājaslapā www.saeima.lv


Ināra Mūrniece Saeimas un NVO forumā: maldās politiķi, kuri neieklausās sabiedrības domās

 

Foruma materiāli:

Programma

Prezentācijas:
- Latvijas Samariešu apvienības direktora Andra Bērziņa 1.prezentācija un 2.prezentācija
- Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņa Uzulnieka prezentācija
- sociālā uzņēmuma, labdarības veikala "Otrā elpa" vadītājas Zanes Priedītes prezentācija
- Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības valdes priekšsēdētājas Dainas Kājiņas prezentācija
- Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieka Māra Cepurīša prezentācija
- Latvijas Vecāku foruma valdes locekles Janas Simanovskas prezentācija
- Latvijas Disleksijas biedrības pārstāvju Martas Tilhenas un Baibas Tilhenas prezentācija

Videoieraksti:
- foruma atklāšana
- tematiskais bloks "Drošība kā pamats cilvēka un valsts attīstībai" 
- tematiskais bloks "Pilsoniskās sabiedrības pienesums Latvijas drošībai: skats no diasporas kopienām ārpus Latvijas"
- darba sesiju ziņojumi 

Audioieraksti:
- darba sesija "Pilsoniskās sabiedrības loma drošības stiprināšanā"
- darba sesija "Sociālā uzņēmējdarbība sociālās nevienlīdzības mazināšanai"
- darba sesija "Sabiedrības līdzdalība izglītības kvalitātes nodrošināšanā" 
- darba sesiju ziņojumi 

Darba sesijas "Pilsoniskās sabiedrības loma drošības stiprināšanā" kopsavilkums
Darba sesijas "Sabiedrības līdzdalība izglītības kvalitātes nodrošināšanā" kopsavilkums un  plenārijs un ziņojums

Fotogrāfijas

Videosižets

Trešdien, 28.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Martin Vítek
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu tikšanās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Dauren Karipov
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
16:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sharon Rappaport-Palgi