Tikšanās un vizītes

22.aprīlī (22.04.2003.)
        No 24. līdz 27.aprīlim Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre piedalīsies Portugāles parlamenta prezidenta rīkotajā tikšanās ar Eiropas Savienības kandidātvalstu parlamentu priekšsēdētājiem un no 28. līdz 30.aprīlim Eiropas Parlamenta prezidenta un Eiropas Savienības paplašināšanās procesā iesaistīto valstu parlamentu priekšsēdētāju 15.tikšanās.        No 24. līdz 27.aprīlim Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre pēc Portugāles Republikas Asamblejas prezidenta Žoao Bosko Motas Amarala ielūguma Lisabonā piedalīsies konferencē par nacionālo parlamentu lomu Eiropas Savienības institucionālajā struktūrā nākotnē. Konferencē, kas tiek rīkota par godu Portugāles 1974.gada 25.aprīļa revolūcijas gadadienai, ir aicināti piedalīties Eiropas Savienības kandidātvalstu parlamentu priekšsēdētāji.        Laikā, kad Eiropas Savienība saskaras ar jauniem izaicinājumiem, kad notiek tās paplašināšanās, arvien nozīmīgāka kopīgo interešu formulēšanai kļūst dziļākas sapratnes veidošana starp esošajām un topošajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tas izpaužas visdažādākajās jomās, īpaši ES Konventā. Tādēļ Portugāles parlaments ir iecerējis konferenci, lai ar topošo ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētājiem pārrunātu nacionālo parlamentu lomu nākotnes Eiropas Savienībā.       ES kandidātvalstu parlamentu priekšsēdētāji piedalīsies Portugāles parlamenta svinīgajā sēdē par godu 25.aprīļa XXIX gadadienai. Konferenci par Eiropas Savienības nākotnes jautājumiem atklās Portugāles parlamenta priekšsēdētājs un Portugāles premjerministrs, ar uzrunu uzstāsies arī Republikas Asamblejas Eiropas lietu un ārlietu komisijas vadītājs. Konferencē plānotas visu ES kandidātvalstu parlamentu priekšsēdētāju uzstāšanās, kurām sekos debates.       Saeimas priekšsēdētājai ir paredzēta divpusēja tikšanās ar Portugāles parlamenta prezidentu, kā arī darba tikšanās ar kolēģiem no ES kandidātvalstīm.       28.aprīlī I.Ūdre dosies uz Briseli, lai pēc Eiropas Parlamenta prezidenta Pata Koksa ielūguma 29.aprīlī piedalītos Eiropas Parlamenta prezidenta un ES paplašināšanās procesā iesaistīto parlamentu prezidentu 15.tikšanās. Šīs tikšanās darba kārtībā ir debates par Konventu un Eiropas nākotni, kurās piedalīsies arī Eiropas Konventa prezidents Valerī Žiskārs d'Estēns. P.Koksa vadībā ES jauno dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāji pārrunās nākamos soļus, kas jāveic paplašināšanās procesā. Diskusijā piedalīsies arī Eiropas Komisijas komisārs Ginters Ferhoigens un Eiropas Parlamenta Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Elmārs Broks. Vakarā ir paredzēta tikšanās ar Eiropas Komisijas prezidentu Romano Prodi.
17.aprīlī (17.04.2003.)
         No šā gada 27. līdz 29.aprīlim Zviedrijā, Lundā, notiks Baltijas Asamblejas un Ziemeļu Padomes 4.kopīgā sanāksme.         Latvijas delegācija Lundā ieradīsies sestdien, 26.aprīlī.
16.aprīlī (16.04.2003.)
         Trešdien, 16.aprīlī, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere tikās ar Austrālijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Ričardu Antoniju Rovu (Richard Anthony Rowe).
15.aprīlī (15.04.2003.)
       Otrdien, 15.martā, Jūrmalā notika Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres, Igaunijas Republikas Riigikogu priekšsēdētājas Enes Ergmā un Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāja Artūra Paulauska tikšanās.       Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu priekšsēdētāju tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar Baltijas valstu savstarpējo attiecību aktualitātes, sadarbības aktivizēšanu starp Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parlamentiem, kā arī sadarbības iespējas Eiropas Savienības un NATO ietvaros.        Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre uzsvēra parlamentārās sadarbības nozīmi un atzina, ka pēc Baltijas valstu iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO Baltijas valstu sadarbība iegūs jaunu kvalitāti. Tādēļ ir nepieciešams jau tagad sākt diskusiju par Baltijas valstu stratēģiskajām interesēm nākotnē, kurā savu ieguldījumu var sniegt gan parlamentārieši, gan parlamentu priekšsēdētāji. Trīspusējās sadarbības intensitāti arī nākotnē noteiks kopēju interešu un mērķu esamība.         Igaunijas Republikas Riigikogu priekšsēdētāja E.Ergmā uzsvēra jau paveikto līdzšinējā Baltijas valstu sadarbībā un atzina, ka kopīgo mērķu īstenošanu būtiski veicinājuši aktīvie triju Baltijas valstu kontakti dažādos līmeņos un jomās. Viņa pievērsa uzmanību nepieciešamībai pozitīvo sadarbības potenciālu izmantot arī nākotnē, veicinot "mazo valstu" interešu ievērošanu.        Lietuvas Seima priekšsēdētājs A.Paulausks, savukārt, pastāstīja par informācijas kampaņas par ES jautājumiem norisi Lietuvā, kas īpaši aktuāla laikā pirms tautas nobalsošanas par dalību Eiropas Savienībā, kas paredzēta 10.un 11. maijā. Lietuvas parlamentā ir izveidota īpaša darba grupa, kurā iekļauti gan parlamenta, gan valdības pārstāvji, lai izstrādātu veiksmīgāko modeli sadarbībai ar Eiropas Savienības institūcijām. A. Paulausks skāra arī valstu gatavošanos novērotājas statusam, kas tiks iegūts pēc pievienošanās līgumu ES parakstīšanas, tai skaitā novērotāju darbu Eiropas Parlamentā.        Visi trīs Baltijas valstu spīkeri atbalstīja aktīvu sadarbību Eiropas Parlamenta ietvaros, lai veicinātu Eiropas mazo valstu iespējas realizēt nacionālās intereses kopējā Eiropā. Tikšanās dalībnieki pārrunāja arī parlamentu lomu referendumu par ES organizēšanā.         Baltijas valstu parlamentu vadītāji bija vienisprātis, ka līdzšinējā valstu sadarbība jāvērtē kā laba, tomēr ir iespējas to pilnveidot. Tika skarts arī jautājums par atbalsta programmām mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, lai veidotu stabilu vidusslāni, kā arī līgumtiesiskās bāzes pilnveidošanas iespējas šai jomā. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu priekšsēdētāji uzsvēra, ka jāturpina darbs Baltijas Asamblejas ietvaros, šo organizāciju modernizējot un pilnveidojot tās darbu atbilstoši aktuālajai situācijai.        Tika pārrunāta sadarbības aktivizēšana ar Ziemeļvalstīm, kopēju projektu īstenošana, tai skaitā ES Ziemeļu Dimensija, pārrobežu sadarbība. Runājot par ES un ASV sadarbību, tika uzsvērta nepieciešamība saglabāt spēcīgas transatlantiskās saites. Sarunas gaitā tika apspriestas arī Baltijas valstu un Krievijas attiecības, īpaši pieskaroties Kaļiņingradas jautājumam.        Noslēgumā sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka Baltijas valstu parlamentāriešiem aktīvi jāizmanto starptautiskās organizācijas, lai tajās paustu Baltijas valstu intereses, kā arī jāturpina attīstīt un pilnveidot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas trīspusējās sadarbības projektus.
15.aprīlī (14.04.2003.)
        No 14. līdz 15.aprīlim Latvijā darba vizītē uzturēsies Igaunijas Riigikogu priekšsēdētāja Ene Ergmā un Lietuvas Seima priekšsēdētājs Arturs Paulausks.         Visu trīs Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētāju tikšanās Latvijā notiks pēc Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres ielūguma. I.Ūdre, E.Ergmā un A.Paulausks tikšanās laikā pārrunās jautājumus, kas saistīti ar Baltijas valstu parlamentu sadarbības veicināšanu, Baltijas valstu sadarbību iestāšanās procesa Eiropas Savienībā un NATO noslēguma posmā un pēc iestāšanās šajās organizācijās, kā arī starptautiskās aktualitātes.
11.aprīlī (11.04.2003.)
         Piektdien, 11.aprīlī, Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs Arnolds Laksa un komisijas deputāts Dainis Turlais tikās ar Eiropas Savienības (ES) Militārā štāba priekšnieku, ģenerālleitnantu Reineru Šuvirtu (Reiner Schuwirth).        Tikšanās laikā galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem, kas skar Eiropas drošības  un aizsardzības politiku (EDAP), kā arī Latvijas virzību uz dalību Eiropas Savienībā (ES) un NATO.         A.Laksa iepazīstināja R.Šuvirtu ar Aizsardzības un iekšlietu komisijas galvenajiem darbības virzieniem, kā galvenās minot likumdošanas darbu aizsardzības un iekšlietu jomās, kā arī Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas parlamentāro pārraudzību. A.Laksa arī informēja par Latvijas drošības un aizsardzības jautājumiem un atzina, ka Latvija kā ES nākamā dalībvalsts ir gatava dot savu ieguldījumu krīžu noregulēšanā EDAP ietvaros.        Savukārt ES Militārā štāba priekšnieks R.Šuvirts informēja par ES Militārā štāba darbību un jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas drošību un aizsardzību. R.Šuvirts atzinīgi novērtēja divu Latvijas virsnieku 31.martā uzsākto darbu ES misijā Maķedonijā Francijas vadībā. Viņš arī atzīmēja, ka pašlaik Eiropas valstu vidū vairs nav būtisku domstarpību kolektīvās aizsardzības sistēmas struktūrā.         Tikšanās gaitā abas puses pārrunāja arī ES un NATO panākto vienošanos par NATO resursu izmantošanu ES operācijās, kas ļāva ES uzsākt patstāvīgas operācijas.
Igaunijas un Lietuvas parlamentu priekšsēdētāji un delegācijas Latvijā ieradīsies pirmdien, 14.aprīlī, bet otrdien, 15.aprīlī, notiks visu trīs Baltijas valstu parlamentu spīkeru tikšanās Jūrmalā, Jūras ielā 9/11. Pēc tās paredzēta preses konference.
4.aprīlī (04.04.2003.)
     Piektdien, 4.aprīlī, Saeimas priekšsēdētājas biedrs Ēriks Jēkabsons tikās ar Horvātijas Republikas prezidentu Stjepanu Mesiču, kurš oficiālā vizītē ieradies Latvijā.     Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar abu valstu sadarbības padziļināšanas iespējas un Eiropas Savienības paplašināšanu.     Saeimas priekšsēdētājas biedrs Ē.Jēkabsons apsveica Horvātijas prezidentu ar ierašanos mūsu valsts parlamentā un uzsvēra, ka abu valstu attiecības vērtējamas kā sekmīgas. “Pēdējo divu gadu laikā notikušās Latvijas un Horvātijas augstu amatpersonu apmaiņas vizītes apliecina, ka mūsu valstu divpusējās attiecības aizvien aktivizējas un to attīstības potenciāls joprojām ir liels,” teica Ē.Jēkabsons. Viņš arī norādīja, ka Latviju un Horvātiju vieno kopīgi ārpolitiskie mērķi ? integrācija Eiropas Savienībā un NATO, tāpēc abas valstis būtu ieinteresētas intensificēt divpusējo sadarbību gan politikas, gan ekonomikas, gan arī kultūras jomās.     Arī Horvātijas Republikas prezidents S.Mesičs bija vienisprātis, ka Latvijas un Horvātijas divpusējās attiecības nepieciešams padziļināt. “It īpaši abu valstu parlamentu līmenī, jo tie veic gan likumdevēja darbu, gan uzraudzības funkcijas pār to īstenošanu dzīvē”, sacīja prezidents. S.Mesičs norādīja ? lai gan atšķiras dažādu valstu parlamentu darbības tehnoloģijas, tomēr to mērķi un uzdevumi demokrātiskās valstīs ir ļoti līdzīgi. Viesis arī informēja par Horvātijas paveikto ceļā uz ES kandidātvalsts statusa iegūšanu un pieteikšanos dalībai NATO.     Tikšanās noslēgumā Ē.Jēkabsons norādīja, ka pašlaik notiek intensīvs darbs, lai sagatavotu referendumu par Latvijas iestāšanos ES, kas paredzēts šī gada septembrī, kā arī uzsvēra, ka Latvija ir gatava dalīties savā pieredzē ar Horvātiju eirointegrācijas jautājumos.
3.aprīlī (03.04.2003.)
          Šodien, 3.aprīlī, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar Francijas Republikas Eiropas lietu ministri Noelli Lenuāru (Noelle Lenoir) un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Eiropas lietu ministru Denisu Makšeinu (Denis MacShane).         Tikšanās laikā tika pārrunātas ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā (ES) un ES paplašināšanos saistītas aktualitātes.         Francijas Republikas Eiropas lietu ministre N.Lenuāra un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Eiropas lietu ministrs D.Makšeins sarunas sākumā pauda gandarījumu par iespēju apmeklēt Latviju tik nozīmīgā Eiropas Savienības paplašināšanās periodā un izteica cerību, ka mūsu valsts drīzumā būs piederīga plašajai Eiropas ģimenei.         Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre sveica augstos viesus Saeimā un uzsvēra, ka Francijas un Lielbritānijas kopīgā vizīte simbolizē Eiropas Savienības vienotību, kaut arī valstis ne vienmēr ir vienisprātis. I.Ūdre atzina, ka lielu nozīmi iegūst parlamentārā sadarbība, aktīvs dialogs ar kolēģiem ES dalībvalstu parlamentos, un pastāstīja, ka Saeimā ir nodibinātas un aktīvi darbojas deputātu grupas parlamentārajai sadarbībai ar Lielbritāniju un Franciju.          Pārrunājot šā gada 20.septembrī gaidāmo referendumu par Latvijas dalību ES, sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka vienlīdz nozīmīga ir Latvijas vēlme iekļauties ES un jau esošo dalībvalstu intereses un atbalsta apliecinājums mūsu valsts centieniem, piemēram, uzaicinājums Latvijas parlamentāriešiem darboties novērotāju statusā Eiropas Parlamentā. Atbildot uz jautājumu par iespējamo tautas nobalsošanas iznākumu, I.Ūdre pastāstīja, ka visas Saeimā pārstāvētās politiskās partijas ir paudušas atbalstu Latvijas dalībai ES. No tā var secināt, ka apmēram septiņdesmit procenti Latvijas iedzīvotāju ir pozitīvi noskaņoti attiecībā uz Eiropas Savienību.          Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Latvija ir Eiropas daļa. Mūsu valstī seko demokrātijas pamatprincipiem, godā tās vērtības un respektē tiesisko kārtību.          Sarunā tika skartas arī ES un Krievijas attiecības. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra Latvijas ieinteresētību konstruktīvā sadarbībā ar Krieviju. Tika pārrunāti arī reģionālās sadarbības jautājumi starp Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona valstīm.        Sarunas noslēgumā tika izteikta pārliecība, ka ES attīstīsies kā spēcīgs un pārticis reģions.
Svētdien, 19.septembrī