Saeimā norisinās konference par risinājumiem bērnu un jauniešu psihoemocionālās veselības uzlabošanai

(18.09.2023.)

Lai izceltu aktuālās bērnu un jauniešu psihoemocionālās veselības problēmas un diskutētu par iespējamajiem risinājumiem, pirmdien, 18.septembrī, parlamentā norisinājās konference “Bērnu un jauniešu psihoemocionālā veselība – risinājumi izglītības sistēmā”. Konferenci organizēja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar biedrību “Vecāku Alianse”. 

Konferenci atklāja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre un biedrības “Vecāku Alianse” valdes locekle Indra Tretjakova. Pasākumu moderēja Ieva Duļevska. 

Konferences darbs notika sesijās, un pirmajā sesijā dalībnieki runāja par bērnu un pusaudžu atkarības un vardarbības jautājumiem, tostarp dažādu atkarību ārstēšanas piedāvājumiem, kā arī nepilngadīgajiem probācijas uzraudzībā. Šajā sesijā priekšlasījumus sniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas biedrs, Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas priekšsēdētājs Česlavs Batņa, narkoloģe, slimnīcas “Ģintermuiža” narkoloģiskās ārstniecības vadītāja Lilita Caune un Valsts probācijas dienesta Resocializācijas departamenta Probācijas programmu nodaļas vadītāja Krista Skara. 

Otrā sesija bija veltīta attiecību un ģimenes jautājumiem – emocionāli traumētu bērnu iekļaušanās mācību vidē, attiecības ģimenē individuālisma kultūras kontekstā, kā arī veselības mācības nozīme katra indivīda un visas sabiedrības dzīvē, un tajā ar priekšlasījumiem uzstājās atbalsta centra “Tilts” vadītājs Kaspars Prūsis, mācītājs, attiecību speciālists Dainis Pandars un ģimenes ārste Dina Florena. 

Trešajā sesijā konferences dalībnieki runāja par vērtībām un izglītību, tostarp vērtībizglītības nozīmi, izaicinājumiem un risinājumiem tiem pusaudžiem skolā, kuri vēlas mainīt dzimumu, kā arī bija iespēja iepazīt Igaunijas pieredzi virzībā uz vērtībās pamatotu izglītību. Šajā sesijā priekšlasījumus sniedza Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Konstantinovs, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks Manuels Fernandezs un Tartu Universitātes Ētikas centra projektu vadītāja Mari-Līsa Nummerta (Mari-Liis Nummert).     

Konference notika Saeimas Baltiešu zālē, un ikviens tai varēja sekot līdzi tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook kontā.

 

A.Zariņa-Stūre konferencē: mērķis – aktīvāk meklēt risinājumus bērnu un jauniešu psihoemocionālās veselības uzlabošanai

 

Konferences materiāli:

Programma

Prezentācijas:

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas biedra, Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas priekšsēdētāja Česlava Batņas prezentācija

Narkoloģes, slimnīcas “Ģintermuiža” narkoloģiskās ārstniecības vadītājas Lilitas Caunes prezentācija

Valsts probācijas dienesta Resocializācijas departamenta Probācijas programmu nodaļas vadītājas Kristas Skaras prezentācija

Atbalsta centra “Tilts” vadītāja Kaspara Prūša prezentācija

Mācītāja, attiecību speciālista Daiņa Pandara prezentācija

Ģimenes ārstes Dinas Florenas prezentācija

Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāja Nila Konstantinova prezentācija

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētnieka Manuela Fernandeza prezentācija

Tartu Universitātes Ētikas centra projektu vadītājas Mari-Līsas Nummertas (Mari-Liis Nummert) prezentācija

I sesijas "Atkarības un vardarbība" videoieraksts

II sesijas "Attiecības un ģimene" videoieraksts

III sesijas "Vērtības un izglītība" videoieraksts latviešu un angļu valodā

Fotogrāfijas

Sestdien, 25.maijā