Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 29. septembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.1345)
                        (Dok. nr.4644, 4644A)        (Balsojums: par-21, pret-1, atturas-51)
                         Deputāti Andrejs Klementjevs, Ivans Ribakovs, Vitālijs Orlovs, Aleksejs Vidavskis, Valērijs Agešins
                         Noraidīts
2.         2. Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Reģ. nr.1346)
                        (Dok. nr.4645, 4645A)        (Balsojums: par-21, pret-42, atturas-18)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs, Andrejs Aleksejevs, Nikolajs Kabanovs, Juris Sokolovskis
                         Noraidīts
3.         3. Likumprojekts "Par nepilsoņu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem". (Reģ. nr.1351)
                        (Dok. nr.4655, 4655A)        (Balsojums: par-21, pret-63, atturas-1)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs, Nikolajs Kabanovs, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Juris Sokolovskis
                         Noraidīts
4.         4. Likumprojekts "Zemes ierīcības likums". (Reģ. nr.1352)
                        (Dok. nr.4664, 4664A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.1353)
                        (Dok. nr.4684, 4684A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1354)
                        (Dok. nr.4685, 4685A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā". (Reģ. nr.1355)
                        (Dok. nr.4686, 4686A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)
8.         8. Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā". (Reģ. nr.1356)
                        (Dok. nr.4687, 4687A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
9.         9. Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā". (Reģ. nr.1357)
                        (Dok. nr.4688, 4688A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"". (Reģ. nr.1358)
                        (Dok. nr.4690, 4690A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
51.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1361)
                        (Dok. nr.4695)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
52.         Likumprojekts "Sodu reģistra likums". (Reģ. nr.1362)
                        (Dok. nr.4696)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
53.         Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā". (Reģ. nr.1363)
                        (Dok. nr.4697)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
54.         Likumprojekts "Aizturēto personu turēšanas kārtības likums". (Reģ. nr.1364)
                        (Dok. nr.4698)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
11.         1. Lēmuma projekts "Par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļa ievēlēšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.788)
                        (Dok. nr.4635)   Paziņojums   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
12.         2. Lēmuma projekts "Par Irēnas Krastiņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.791)
                        (Dok. nr.4668)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
13.         3. Lēmuma projekts "Par Kaspara Rinča iecelšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.792)
                        (Dok. nr.4669)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
14.         4. Lēmuma projekts "Par Ivetas Salakas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.793)
                        (Dok. nr.4670)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
15.         5. Lēmuma projekts "Par Geļenas Simoņukas iecelšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.794)
                        (Dok. nr.4671)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
16.         6. Lēmuma projekts "Par Aleksandra Skritņika iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.795)
                        (Dok. nr.4672)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
17.         7. Lēmuma projekts "Par Venta Sobočevska iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.796)
                        (Dok. nr.4673)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
18.         8. Lēmuma projekts "Par Ingas Stivriņas iecelšanu par Preiļu rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.797)
                        (Dok. nr.4674)        (Balsojums: par-70, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
19.         9. Lēmuma projekts "Par Rudītes Vīdušas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.798)
                        (Dok. nr.4675)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
20.         10. Lēmuma projekts "Par Sarmītes Daukštes iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.799)
                        (Dok. nr.4676)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
21.         11. Lēmuma projekts "Par Ivara Dzindzuka iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.800)
                        (Dok. nr.4677)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
22.         12. Lēmuma projekts "Par Mihaila Kuļbanska iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.801)
                        (Dok. nr.4678)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
23.         13. Lēmuma projekts "Par Didža Līdača iecelšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.802)
                        (Dok. nr.4679)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
24.         14. Lēmuma projekts "Par Sarmītes Lucavas iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.803)
                        (Dok. nr.4680)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
25.         15. Lēmuma projekts "Par Irēnas Milleres iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.804)
                        (Dok. nr.4681)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
26.         16. Lēmuma projekts "Par Ivetas Puriņas iecelšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.805)
                        (Dok. nr.4682)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
               & nbsp;         Juridiskā komisija
27.         17. Lēmuma projekts "Par Signes Vilnes iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.806)
                        (Dok. nr.4683)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija


III. Pieprasījumu komisijas atzinums
28.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Jura Sokolovska, Jakova Plinera, Nikolaja Kabanova, Andreja Aleksejeva, Andra Tolmačova, Vladimira Buzajeva, Aleksandra Golubova, Igora Solovjova, Martijana Bekasova un Sergeja Fjodorova pieprasījumu Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim "Par to īrnieku interešu aizstāvību, kuri īrē dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā". (Lēm. proj. un piepr. reģ. nr.774)   (Pieprasījumu komisijas atzinums)
                        (Dok. nr.4554, 4554A)        (Balsojums: par-20, pret-56, atturas-3)
                         Noraidīts


IV. Likumprojektu izskatīšana
29.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"". (Reģ. nr.1248)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4330, 4330B)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         2. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgumu par to, kā piemērot dažus 2000.gada 29.maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001.gada Protokola noteikumus". (Reģ. nr.1063)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3576, 4631)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)   Likums   
                         Ārlietu komisija
31.         3. Likumprojekts "Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai". (Reģ. nr.1156)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3975, 4632)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
32.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (Reģ. nr.1148)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.3916, 4633)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
33.         5. Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā". (Reģ. nr.1222)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4226, 4630)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
34.         6. Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.1337)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4564, 4636)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
35.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.1288)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4476, 4637)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
36.         8. Likumprojekts "Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums". (Reģ. nr.1312)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4511, 4638)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
37.         9. Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums". (Reģ. nr.1303)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4500, 4639)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
38.         10. Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.1333)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4543, 4640)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Reģ. nr.1265)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4376, 4641)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
40.         12. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā". (Reģ. nr.1338)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4565, 4642)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
41.         13. Likumprojekts "Grozījumi Streiku likumā". (Reģ. nr.1220)
                         (2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4224, 4643)        (Balsojums: par-68, pret-9, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
42.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.1327)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4533, 4656)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
43.         15. Likumprojekts "Par Starptautisko kafijas līgumu 2001". (Reģ. nr.1264)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4375, 4658)        (Balsojums: par-81, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
44.         16. Likumprojekts "Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm". (Reģ. nr.1309)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4507, 4659)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
45.         17. Likumprojekts "Par 1996.gada 22.oktobra Konvenciju par jūrnieku darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu". (Reģ. nr.1283)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4468, 4660)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
46.         18. Likumprojekts "Par 1970.gada 30.oktobra Konvenciju par apkalpes telpām (papildu noteikumi)". (Reģ. nr.1285)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4470, 4661)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
47.         19. Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1317)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4519, 4663)        (Balsojums: par-75, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
48.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.1219)
                         (2. lasījums)       (89 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4223, 4667)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
49.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi"". (Reģ. nr.1147)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.3908, 4689)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija


V. Lēmuma projekta izskatīšana
50.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.787)
                        (Dok. nr.4629, 4629A)        (Balsojums: par-78, pret-13, atturas-2)   Paziņojums   
                         Mandātu un iesniegumu komisija
56.         5. Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.1353)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4684, 4706)        (Balsojums: par-74, pret-18, atturas-2)   Pieņemts   
57.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1361)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4695,4706)        (Balsojums: par-73, pret-20, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
58.         Likumprojekts "Sodu reģistra likums". (Reģ. nr.1362)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4696, 4706)        (Balsojums: par-72, pret-16, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
59.         Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā". (Reģ. nr.1363)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4697, 4706)        (Balsojums: par-72, pret-18, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
60.         Likumprojekts "Aizturēto personu turēšanas kārtības likums". (Reģ. nr.1364)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4698, 4706)        (Balsojums: par-73, pret-20, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
55.         Labklājības ministrei Dagnijai Staķei "Par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004.-2006.) izpildi". (Lēm. proj. reģ. nr.807)
                        (Dok. nr.4702)
                         Deputāti: Andrejs Klementjevs, Jānis Urbanovičs, Vitālijs Orlovs, Aleksejs Vidavskis, Boriss Cilevičs, Jānis Jurkāns, Igors Solovjovs, Ivans Ribakovs, Valērijs Agešins, Aleksandrs Bartaševičs
                         Nodots komisijai :    Pieprasījumu komisijai (atbildīgā)

Sēde beigusies 13:48!!!