Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 15. septembrī

Nr.9/1- 566

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.Likumprojekts „ Par Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgumu par to, kā piemērot dažus 2000. gada 29. maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada Protokola noteikumus” / reģ. 1063; dok.nr. 3576 /;

 

2.Likumprojekts „Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai” / reģ.nr. 1156; dok.nr. 3975/;

 

3. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību „ / reģ.nr. 1148; 3916/.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedrs

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgumu par to, kā piemērot dažus 2000.gada 29.maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu

savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās

2001.gada Protokola noteikumus

 

 

 

 

1.pants. Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgums par to, kā piemērot dažus 2000.gada 29.maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001.gada Protokola noteikumus (turpmāk — Līgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā Līguma par Eiropas Savienību 24.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada _____________________.