2005

2005.gada _____ septembrī

Nr.9/6 -

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 21.septembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi Mobilizācijas likumā” (reģ.nr.1337) pirmajam lasījumam.

          Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut  Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš