Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 22. septembrī

Nr. 9/1- 571

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā  likumprojektu „Grozījumi likumā „Par diplomātisko pasi ”” /1147; dok.nr. 3908 /.

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā „Par diplomātisko pasi”

( reģ.nr. 1147; dok.nr. 3908)

 

 

Izdarīt likumā „Par diplomātisko pasi”( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr. ) šādu grozījumus:

 

 

3. pantā:

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

 

„7) diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošas personas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā esošo personu, kura pilda dienestu ārvalstīs nenoteiktu laiku: ”;

 

 

papildināt pantu ar 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

 

 

„9) Latvijas Republikā ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem;

10) Latvijas Republikas izvirzītajam un Eiropas Parlamenta apstiprinātajam Eiropas Savienības komisāram;

11) šā panta 9. un 10. punktā minētās personas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar attiecīgo personu, kura pilda amata pienākumus ārvalstīs.”

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ____________.