Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 15. septembrī

Nr.9/1- 566

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.Likumprojekts „ Par Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgumu par to, kā piemērot dažus 2000. gada 29. maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada Protokola noteikumus” / reģ. 1063; dok.nr. 3576 /;

 

2.Likumprojekts „Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai” / reģ.nr. 1156; dok.nr. 3975/;

 

3. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību „ / reģ.nr. 1148; 3916/.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedrs

 

 

 

 

 

 


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                             Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

 

Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai

 

 

 

1.pants. 2002.gada 18.oktobrī Marakešā parakstītais Instruments Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai (turpmāk — Konstitūcijas grozījumi) un 2002.gada 18.oktobrī Marakešā parakstītais Instruments Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai (turpmāk — Konvencijas grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Konstitūcijas grozījumos un Konvencijas grozījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Konstitūcijas grozījumi un Konvencijas grozījumi stājas spēkā Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas 52.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Konstitūcijas grozījumi un Konvencijas grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada__________.